COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Uniwersytet A-Z
Strona główna > Uniwersytet A-Z

Uniwersytet A-Z

Strona główna > Uniwersytet A-Z

 Uniwersytet A-Z


Żłobek na UMK

A
Absolwenci
Administracja
Adres UMK
Adresy dziekanatów
Akademicka Platforma Czasopism
Akademicka Platforma Innowacji
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Akademiki
Akademiki w Bydgoszczy
Aktualności dla pracowników
Aktualności dla studentów
Akty prawne
Amicus Universitatis Nicolai Copernici (Fundacja UMK)
Archiwum UMK
Aula UMK

B
Bachotek
Badania naukowe
Baza pracowników UMK
Bezprzewodowy dostęp do Internetu - Eduroam
Biblioteka Medyczna
Biblioteka Uniwersytecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Prawny UMK
Biuro Karier
Biuro Karier Collegium Medicum w Bydgoszczy

C
Centra, laboratoria i zespoły badawcze
Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Centrum Astronomii UMK
Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Centrum Badań Nieliniowych UMK
Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Centrum Optyki Kwantowej
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Centrum Sportowe UMK
Centrum Studiów Wyborczych
Centrum Weterynarii
Certyfikaty Językowe TELC
Chór Akademicki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
copernicus.torun.pl - Kopernikański Portal Naukowy
Copyright
Czasopisma UMK z tzw. listy filadelfijskiej
Czym jest YUFE

D
Diety krajowe
Diety zagraniczne
Dla mediów
Do pobrania
Doktor honoris causa - Jan Paweł II
Doktor honoris causa - prof. Andrzej Hrynkiewicz
Doktor honoris causa - prof. Barbara Skarga
Doktor honoris causa - prof. Bohdan Paczyński
Doktor honoris causa - prof. dr hab. Andrzej Bogusławski
Doktor honoris causa - Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki
Doktor honoris causa - prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz
Doktor honoris causa - prof. Janusz Stanisław Trzciński
Doktor honoris causa - prof. Mieczysław Jaroniec
Doktor honoris causa - prof. Otto Gerhard Oexle
Doktor honoris causa - prof. Peter Norman Wilkinson
Doktor honoris causa - Prof. Robert Franklin Engle
Doktor honoris causa - prof. Stanisław Sudoł
Doktor honoris causa - Prof. Stefan Gierowski
Doktor honoris causa - profesor Ernst Frideryk Konrad Koerner
Doktor honoris causa - profesor James G. Fujimoto
Doktor honoris causa - Profesor Norman Davies
Doktor honoris causa - profesor Paul Alfred Gurbel
Doktor honoris causa - Tomas Venclova
Doktor honoris causa - Valdas Adamkus
Doktoranci
Doktoranci - Kredyty
Doktoranci - Pomoc materialna
Doktoranci - Praktyki
Doktoranci - Stypendia
Doktorzy Honoris Causa
Dokumenty UMK
Domy Studenckie
Domy Studenckie w Bydgoszczy
Dostęp do skrzynek pocztowych
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Wspólnoty Akademickiej Wydziału Teologicznego UMK
Dział Promocji i Informacji UMK
Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2020-2024

E
e-learning
Edukacja dla przedsiębiorczości
Eduroam - bezprzewodowy dostęp do Internetu
Eksperci IDUB
Elektroniczna baza pracowników UMK
Erasmus+
Erasmus+ - Sprawy zdrowotne
Erasmus+ - umowy międzyinstytucjonalne
Europejskie Certyfikaty Językowe TELC

F
FAMO
Festiwal Nauki i Sztuki
Formularze do pobrania
Forum dyskusyjne Samorządu Studenckiego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

G
Gimnazjum i Liceum Akademickie
Google Maps - UMK
Granty międzynarodowe UMK
Głos Uczelni

H
Historia Uniwersytetu
Hotel Uniwersytecki **
Hotele Asystenckie

I
ICNT
Indeks stron - Uniwersytet A-Z
Indywidualne staże naukowo-badawcze
Informacje dla mediów
Informacje dla pracowników
Informacje dla studentów
Informacje Rektora przesłane do urzędów skarbowych (dotyczy PIT za rok 2018)
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Inspektor Ochrony Danych
Interaktywna mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
Internet
Internet dla absolwentów UMK
Internet dla gości UMK
Internet dla klientów zewnętrznych UMK
Internet dla pracowników UMK
Internet dla studentów UMK

J
Jednostki dydaktyczne

K
Kandydaci
Karta Absolwenta UMK
Kategorie wydziałów UMK
Klub Studencki "Od Nowa"
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Konferencje UMK
Konta bankowe Uczelni
Kontakt
Koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+
Kopernikański Portal Naukowy - Nicolaus Copernicus Thorunensis
Koronawirus - Funkcjonowanie bibliotek
Koronawirus - Funkcjonowanie kultury i sportu
Koronawirus - Informacje
Koronawirus - Kontakt
Koronawirus - Materiały do pobrania
Koronawirus - Ogólne zasady działania Uniwersytetu
Koronawirus - Organizacja pracy administracji
Koronawirus - Organizacja zajęć dydaktycznych oraz działalność naukowa
Koronawirus - Pracownicy
Koronawirus - Studenci i Doktoranci
Koronawirus - Zasady korzystania z budynków
Koronawirus - Zespół Doradczy Rektora
kredyty i praktyki
Księga Identyfikacji Wizualnej UMK
Kursy dokształcające
Kursy językowe dla pracowników administracji

L
Laboratorium FAMO
Legia Akademicka
Lista pracowników UMK

M
Mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Mapka (aktualna) - Obiekty UMK w Toruniu
Mapy kampusów
Materiały promocyjne i pamiątki
Media UMK
Miasteczko akademickie na Bielanach - schemat
Misja UMK
Międzynarodowy Komitet Doradczy IDUB
Mobilności IDUB
Monitoring i ewaluacja
Monografie i podręczniki
Muzeum Uniwersyteckie

N
Nauki Humanistyczne
Nauki o Życiu
Nauki Ścisłe i Techniczne
NAWA - stypendia
Nicolaus Copernicus Thorunensis - Kopernikański Portal Naukowy
NSZZ Solidarność

O
Obiekty UMK w Toruniu - aktualny schemat
Obiekty UMK w Toruniu - interaktywna mapa historyczna
Ochrona danych osobowych
Od Nowa - Klub Studencki
Oferty pracy
Optyczny zegar atomowy
Opłata rekrutacyjna
Organizacja roku akademickiego
Organizacje pracownicze
Ośrodek nad jeziorem Bachotek
Ośrodek UMK w Rowach

P
Partnerstwa akademickie IDUB
Partnerzy YUFE
Pełnomocnicy Rektora
Pismo Collegium Medicum - Wiadomości Akademickie
Pismo Głos Uczelni
Pliki do pobrania
Poczta elektroniczna przez WWW
Podstawowe informacje o uczelni badawczej
Polski Optyczny Zegar Atomowy
Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla studentów
Portal o Mikołaju Kopeniku - Nicolaus Copernicus Thorunensis
Pracownicy
Pracownicy UMK - Skład osobowy
Priorytetowe Zespoły Badawcze
Program Absolwent
Programy letnie UMK
Projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych
Promocja Nauki
Przetargi
Przewodniczący rad dyscyplin
Przyjazdy - Opieka medyczna
Przyjazdy - Zakwaterowanie
Przyjazdy pracowników naukowych
PTTK

R
Rachunki bankowe Uczelni
Rada rektorska
Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Radio Sfera
Rady dziedzinowe
Rankingi
Redakcja stron WWW
Regulamin studiów doktoranckich
Rekrutacja
Rekrutacja - Studia doktoranckie
Rektorzy UMK od 1945 r.
Rektorzy UMK od 1945 r. - Galeria portretów
Rzecznik akademicki

S
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Senat UMK
Sesje naukowe
Skład osobowy UMK
Solidarność
Spis pracowników UMK
Społeczne i o Sztuce
Statut UMK
Stowarzyszenie Absolwentów UMK
Strona główna UMK
Strona o Mikołaju Kopeniku - Nicolaus Copernicus Thorunensis
Studenci
Studencki Klub "Od Nowa"
Studencki Krąg Instruktorski ZHP UMK
Studia dla cudzoziemców
Studia doktoranckie - rekrutacja
Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Stypendyści Rządu RP
System Identyfikacji Wizualnej UMK
Szkolenia
Szkoły Doktorskie
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Szpitale

T
TELC - Europejskie Certyfikaty Językowe
Telewizja Internetowa UMK
Test predyspozycji dla koandydatów na studia
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Tytuł "Honorowy Profesor UMK"

U
UCS UMK
Uczelnia Badawcza
UMK w liczbach
UMK w rankingach
Umowy i porozumienia o współpracy naukowej
Uniwersytecka Telewizja Internetowa
Uniwersyteckie Centra Doskonałości
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK
Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersytet 3. Wieku
Uniwersytet A-Z - indeks stron
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - strona główna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni Miasta 1945-2015
Uniwersytet Młodych
Uniwersytet przez całe życie
Usługi informatyczne UCI
Usługi informatyczne UMK
Usługi, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości

W
Walidacja
Welcome To Poland
Wiadomości Akademickie - pismo Collegium Medicum
Wiadomości dla pracowników
Wiadomości dla studentów
Wolontariat
Współpraca międzynarodowa
Wybory UMK
Wydawnictwa
Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Wydziały
Wyjazdy krajowe
Wyjazdy zagraniczne
Wyniki konkursu - Aparatura
Wyniki konkursu - Debiuty
Wyniki konkursu - Grants4NCUStudents
Wyniki konkursu - Mobilności
Wyniki konkursu - Moja firma - mój startup
Wyniki konkursu - Publikacje
Wyniki konkursu - Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields)
Wyniki konkursów
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana"
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Waldemar Jędrzejczyk
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Jamiołkowski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Tomczak
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Anna Balcar-Boroń
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Daniel Simson
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Jan Kopcewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Justyna Morzy
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Ksiądz biskup Andrzej Wojciech Suski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Owen Jay Gingerich
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. dr hab. Jan Łopuski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Kryszewski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Michniewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Stanisław Tadeusz Dembiński
Wyłaniające się pola badawcze
Władze Rektorskie
Władze Uczelni

Y
YUFE
YUFE - Dla pracownika
YUFE - Dla studenta
YUFE - Informacje podstawowe
YUFE - Kontakt

Z
Zamówienia publiczne
Zbiórki publiczne
Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej
Zespół YUFE na UMK
Zjazdy naukowe
Zlecenie - oświadczenie
Zlecenie – oświadczenie dla obcokrajowców (Declaration of the contract holder)
Związek Nauczycielstwa Polskiego