Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Uniwersytet A-Z


A
Administracja
Adres UMK
Adresy dziekanatów
Akademicka Platforma Czasopism
Akademicka Platforma Innowacji
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Akademiki
Akademiki w Bydgoszczy
Akredytacje prasowe na inaugurację Światowego Kongresu Kopernikańskiego
Amicus Universitatis Nicolai Copernici (Fundacja UMK)
Analizy statystyczne
Archiwum UMK
Aula UMK

B
Bachotek
Badania naukowe
Baza pracowników UMK
Baza Wiedzy UMK
Bezprzewodowy dostęp do Internetu - Eduroam
Biblioteka Medyczna
Biblioteka Uniwersytecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Prawny UMK
Biuro Karier
Biuro Karier Collegium Medicum w Bydgoszczy

C
Centra, laboratoria i zespoły badawcze
Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Centrum Astronomii UMK
Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Centrum Badań Nieliniowych UMK
Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Centrum Optyki Kwantowej
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Centrum Sportowe UMK
Centrum Studiów Wyborczych
Centrum Weterynarii
Certyfikaty Językowe TELC
Chór Akademicki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Copyright
Czasopisma UMK z tzw. listy filadelfijskiej
Czym jest YUFE

D
Diety krajowe
Diety zagraniczne
Dla mediów
Do pobrania
Doktor honoris causa - Jan Paweł II
Doktor honoris causa - prof. Andrzej Hrynkiewicz
Doktor honoris causa - prof. Barbara Skarga
Doktor honoris causa - prof. Bohdan Paczyński
Doktor honoris causa - prof. dr hab. Andrzej Bogusławski
Doktor honoris causa - Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki
Doktor honoris causa - prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz
Doktor honoris causa - prof. Janusz Stanisław Trzciński
Doktor honoris causa - prof. Mieczysław Jaroniec
Doktor honoris causa - prof. Otto Gerhard Oexle
Doktor honoris causa - prof. Peter Norman Wilkinson
Doktor honoris causa - Prof. Robert Franklin Engle
Doktor honoris causa - prof. Stanisław Sudoł
Doktor honoris causa - Prof. Stefan Gierowski
Doktor honoris causa - profesor Ernst Frideryk Konrad Koerner
Doktor honoris causa - profesor James G. Fujimoto
Doktor honoris causa - Profesor Norman Davies
Doktor honoris causa - profesor Paul Alfred Gurbel
Doktor honoris causa - Tomas Venclova
Doktor honoris causa - Valdas Adamkus
Doktoranci
Doktoranci - Kredyty
Doktoranci - Pomoc materialna
Doktoranci - Praktyki
Doktoranci - Stypendia
Doktorzy Honoris Causa
Dokumenty UMK
Domy Akademickie
Domy Studenckie
Domy Studenckie w Bydgoszczy
Dostęp do skrzynek pocztowych
Dostępność
Duszpasterstwo Akademickie
Dział Promocji i Komunikacji UMK
Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2020-2024
dzierżawa i sprzedaż nieruchomości

E
e-learning
Eduroam - bezprzewodowy dostęp do Internetu
Efekty uczenia się
Elektroniczna baza pracowników UMK
Erasmus+
Erasmus+ - Sprawy zdrowotne
Erasmus+ - umowy międzyinstytucjonalne
ETR - Informacje o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w tekście łatwym do czytania
Europejskie Certyfikaty Językowe TELC

F
Festiwal Nauki i Sztuki
Formularze do pobrania
Forum dyskusyjne Samorządu Studenckiego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

G
Google Maps - UMK
Granty międzynarodowe UMK
Głos Uczelni

H
Historia Uniwersytetu
Hotel Uniwersytecki**

I
ICNT
IDUB
Indeks stron - Uniwersytet A-Z
Informacje dla mediów
Informacje dla pracowników
Informacje dla studentów
Informacje o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w tekście łatwym do czytania – ETR
Informacje ogólne o Yerun
Informacje Rektora przesłane do urzędów skarbowych (dotyczy PIT za rok 2018)
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Inspektor Ochrony Danych
Interaktywna mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
Internet
Internet dla absolwentów UMK
Internet dla gości UMK
Internet dla klientów zewnętrznych UMK
Internet dla pracowników UMK
Internet dla studentów UMK
Inwestycje związane z działalnością naukową

J
Jednostki dydaktyczne

K
Kandydaci
Karta Absolwencka UMK
Kategorie dyscyplin naukowych i artystycznych
Klub Studencki "Od Nowa"
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Konferencje UMK
Konta bankowe Uczelni
Kontakt
Koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+
Kopernik 550 - Światowy Kongres Kopernikański
Kopernikański Ośrodek Integracji
Koronawirus - Funkcjonowanie bibliotek
Koronawirus - Funkcjonowanie kultury i sportu
Koronawirus - Informacje
Koronawirus - Kontakt
Koronawirus - Materiały do pobrania
Koronawirus - Ogólne zasady działania Uniwersytetu
Koronawirus - Organizacja pracy administracji
Koronawirus - Organizacja zajęć dydaktycznych oraz działalność naukowa
Koronawirus - Pracownicy
Koronawirus - Studenci i Doktoranci
Koronawirus - Zasady korzystania z budynków
Koronawirus - Zespół Doradczy Rektora
kredyty i praktyki
Księga Identyfikacji Wizualnej UMK
Kursy językowe dla pracowników administracji

L
Legia Akademicka
Liceum Uniwersyteckie
Lista pracowników UMK

M
Mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Mapy obiektów UMK
Materiały promocyjne i pamiątki
Media UMK
Misja UMK
Monografie i podręczniki
Muzeum Uniwersyteckie

N
NAWA - stypendia
NSZZ Solidarność

O
Obiekty UMK w Toruniu - interaktywna mapa historyczna
Ochrona danych osobowych
Od Nowa - Klub Studencki
Oferty pracy
Omega Psir
Optyczny zegar atomowy
Opłata rekrutacyjna
Organizacja roku akademickiego
Organizacje pracownicze
Ośrodek Analiz Statystycznych
Ośrodek nad jeziorem Bachotek
Ośrodek UMK w Rowach

P
Partnerzy YUFE
Pełnomocnicy Rektora
Pismo Collegium Medicum - Wiadomości Akademickie
Pismo Głos Uczelni
Plan równości płci
Pliki do pobrania
Poczta elektroniczna przez WWW
Polska Metrologia
Polski Optyczny Zegar Atomowy
Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla pracowników i studentów
Poradnie Studenckie UMK
Praca zdalna
Pracownicy
Pracownicy UMK - Skład osobowy
Program Absolwencki
Projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych
Projekty UMK z funduszy strukturalnych
Promocja edukacyjna
Przedsięzwzięcie „Premia na horyzoncie 2”
Przetargi
Przewodniczący rad dyscyplin
PTTK

R
Rachunki bankowe Uczelni
Rada rektorska
Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Radio Sfera
Redakcja stron WWW
Regulamin organizacyjny UMK
Regulamin studiów doktoranckich
Rekrutacja
Rekrutacja - Studia doktoranckie
Rektorzy UMK od 1945 r.
Rektorzy UMK od 1945 r. - Galeria portretów
Rozwiązywanie sporów
Rzecznik akademicki
Równe traktowanie

S
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Senat UMK
Sesje naukowe
Skład osobowy UMK
Solidarni z Ukrainą
Solidarność
Spis pracowników UMK
Społeczna odpowiedzialność uczelni
Statut UMK
Stowarzyszenie Absolwentów UMK
Strategia UMK na lata 2021-2026
Strona główna UMK
Studenci
Studencki Klub "Od Nowa"
Studencki Krąg Instruktorski ZHP UMK
Studia dla cudzoziemców
Studia doktoranckie - rekrutacja
Studia podyplomowe
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
System do nieinwazyjnej analizy struktury obiektu zabytkowego in-situ
System Identyfikacji Wizualnej UMK
Szkolenia dla nauczycieli akademickich z podnoszenia kompetencji dydaktycznych
Szkoły Doktorskie
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Szpitale
Światowy Kongres Kopernikański

T
TELC - Europejskie Certyfikaty Językowe
Telewizja Internetowa UMK
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Truchcikiem z Kopernikiem
Tytuł "Honorowy Profesor UMK"
Tłumacz języka migowego online

U
UCS UMK
Uczelnia Badawcza
Uczelnie i partnerzy YUFE
Uczelnie Yerun
UMK w liczbach
Uniwersytecka Telewizja Internetowa
Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych
Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
Uniwersyteckie organizacje i stowarzyszenia
Uniwersytet A-Z - indeks stron
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - strona główna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni Miasta 1945-2015
Usługi
Usługi informatyczne UCI
Usługi informatyczne UMK

W
Welcome To Poland
Wiadomości Akademickie - pismo Collegium Medicum
Wsparcie i rozwój osobisty
Wsparcie statystyczne
Współpraca międzynarodowa
Wybory UMK
Wydawnictwa
Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Wydziały
Wyjazdy krajowe
Wyjazdy zagraniczne
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana"
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Waldemar Jędrzejczyk
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Jamiołkowski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Tomczak
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Anna Balcar-Boroń
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Daniel Simson
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Jan Kopcewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Justyna Morzy
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Ksiądz biskup Andrzej Wojciech Suski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Owen Jay Gingerich
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. dr hab. Jan Łopuski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. dr hab. Józef Szudy
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Kryszewski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Michniewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Stanisław Tadeusz Dembiński
Władze Rektorskie
Władze Uczelni

Y
Yerun - Informacje ogólne
Yerun - Sieć Młodych Europejskich Uniwersytetów Badawczych
YUFE
YUFE - Dla społeczeństwa
YUFE - Informacje podstawowe
YUFE - Kontakt
YUFE - Rozwój zawodowy
YUFE - Studia
YUFERING

Z
Zakup klastra obliczeniowego WFAiIS UMK w Toruniu
Zamówienia publiczne
Zbiórki publiczne
Zespół ds. YERUN na UMK
Zespół YUFE na UMK
Zjazdy naukowe
Zlecenie - oświadczenie
Zlecenie – oświadczenie dla obcokrajowców (Declaration of the contract holder)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zycie studenckie