Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Uniwersytet A-Z


A
Absolwenci
Administracja
Adres UMK
Adresy dziekanatów
Akademicka Platforma Czasopism
Akademicka Platforma Innowacji
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Akademiki
Akademiki w Bydgoszczy
Aktualności dla pracowników
Aktualności dla studentów
Akty prawne
Amicus Universitatis Nicolai Copernici (Fundacja UMK)
Analizy statystyczne
Archiwum UMK
Aula UMK

B
Bachotek
Badania naukowe
Baza pracowników UMK
Baza Wiedzy UMK
Bezprzewodowy dostęp do Internetu - Eduroam
Biblioteka Medyczna
Biblioteka Uniwersytecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Prawny UMK
Biuro Karier
Biuro Karier Collegium Medicum w Bydgoszczy

C
Centra, laboratoria i zespoły badawcze
Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Centrum Astronomii UMK
Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Centrum Badań Nieliniowych UMK
Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Centrum Optyki Kwantowej
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Centrum Sportowe UMK
Centrum Studiów Wyborczych
Centrum Weterynarii
Certyfikaty Językowe TELC
Chór Akademicki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Copyright
Czasopisma UMK z tzw. listy filadelfijskiej
Czym jest YUFE

D
Deklaracja dostępności
Diety krajowe
Diety zagraniczne
Dla mediów
Do pobrania
Doktor honoris causa - Jan Paweł II
Doktor honoris causa - prof. Andrzej Hrynkiewicz
Doktor honoris causa - prof. Barbara Skarga
Doktor honoris causa - prof. Bohdan Paczyński
Doktor honoris causa - prof. dr hab. Andrzej Bogusławski
Doktor honoris causa - Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki
Doktor honoris causa - prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz
Doktor honoris causa - prof. Janusz Stanisław Trzciński
Doktor honoris causa - prof. Mieczysław Jaroniec
Doktor honoris causa - prof. Otto Gerhard Oexle
Doktor honoris causa - prof. Peter Norman Wilkinson
Doktor honoris causa - Prof. Robert Franklin Engle
Doktor honoris causa - prof. Stanisław Sudoł
Doktor honoris causa - Prof. Stefan Gierowski
Doktor honoris causa - profesor Ernst Frideryk Konrad Koerner
Doktor honoris causa - profesor James G. Fujimoto
Doktor honoris causa - Profesor Norman Davies
Doktor honoris causa - profesor Paul Alfred Gurbel
Doktor honoris causa - Tomas Venclova
Doktor honoris causa - Valdas Adamkus
Doktoranci
Doktoranci - Kredyty
Doktoranci - Pomoc materialna
Doktoranci - Praktyki
Doktoranci - Stypendia
Doktorzy Honoris Causa
Dokumenty UMK
Domy Akademickie
Domy Studenckie
Domy Studenckie w Bydgoszczy
Dostęp do skrzynek pocztowych
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Wspólnoty Akademickiej Wydziału Teologicznego UMK
Dział Promocji i Informacji UMK
Dziekani i Prodziekani Wydziałów UMK na kadencję 2020-2024

E
e-learning
Eduroam - bezprzewodowy dostęp do Internetu
Eksperci IDUB
Elektroniczna baza pracowników UMK
Employment Opportunities at NCU
Erasmus+
Erasmus+ - Sprawy zdrowotne
Erasmus+ - umowy międzyinstytucjonalne
Europejskie Certyfikaty Językowe TELC

F
FAMO
Festiwal Nauki i Sztuki
Formularze do pobrania
Forum dyskusyjne Samorządu Studenckiego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

G
Google Maps - UMK
Granty międzynarodowe UMK
Głos Uczelni

H
Historia Uniwersytetu
Hotel Uniwersytecki **

I
ICNT
Indeks stron - Uniwersytet A-Z
Indywidualne staże naukowo-badawcze
Informacje dla mediów
Informacje dla pracowników
Informacje dla studentów
Informacje Rektora przesłane do urzędów skarbowych (dotyczy PIT za rok 2018)
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Inspektor Ochrony Danych
Interaktywna mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
Internet
Internet dla absolwentów UMK
Internet dla gości UMK
Internet dla klientów zewnętrznych UMK
Internet dla pracowników UMK
Internet dla studentów UMK

J
Jednostki dydaktyczne

K
Kandydaci
Karta Absolwenta UMK
Kategorie wydziałów UMK
Klub Studencki "Od Nowa"
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Konferencje UMK
Konkursy IDUB
Konkursy IDUB (2020)
Konta bankowe Uczelni
Kontakt
Koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+
Koronawirus - Funkcjonowanie bibliotek
Koronawirus - Funkcjonowanie kultury i sportu
Koronawirus - Informacje
Koronawirus - Kontakt
Koronawirus - Materiały do pobrania
Koronawirus - Ogólne zasady działania Uniwersytetu
Koronawirus - Organizacja pracy administracji
Koronawirus - Organizacja zajęć dydaktycznych oraz działalność naukowa
Koronawirus - Pracownicy
Koronawirus - Studenci i Doktoranci
Koronawirus - Zasady korzystania z budynków
Koronawirus - Zespół Doradczy Rektora
kredyty i praktyki
Księga Identyfikacji Wizualnej UMK
Kursy dokształcające
Kursy językowe dla pracowników administracji

L
Laboratorium FAMO
Legia Akademicka
Liceum Uniwersyteckie
Lista pracowników UMK

M
Mapa historyczna - Obiekty UMK w Toruniu
Mapka (aktualna) - Obiekty UMK w Toruniu
Mapy kampusów
Materiały promocyjne i pamiątki
Media UMK
Miasteczko akademickie na Bielanach - schemat
Misja UMK
Międzynarodowy Komitet Doradczy IDUB
Mobilności IDUB
Monitoring i ewaluacja
Monografie i podręczniki
Muzeum Uniwersyteckie

N
Nauki Humanistyczne
Nauki o Życiu
Nauki Ścisłe i Techniczne
NAWA - stypendia
NSZZ Solidarność

O
Obiekty UMK w Toruniu - aktualny schemat
Obiekty UMK w Toruniu - interaktywna mapa historyczna
Ochrona danych osobowych
Od Nowa - Klub Studencki
Oferty pracy
Omega Psir
Optyczny zegar atomowy
Opłata rekrutacyjna
Organizacja roku akademickiego
Organizacje pracownicze
Ośrodek Analiz Statystycznych
Ośrodek nad jeziorem Bachotek
Ośrodek UMK w Rowach

P
Partnerstwa akademickie IDUB
Partnerzy YUFE
Pełnomocnicy Rektora
Pismo Collegium Medicum - Wiadomości Akademickie
Pismo Głos Uczelni
Pliki do pobrania
Poczta elektroniczna przez WWW
Podstawowe informacje o uczelni badawczej
Polski Optyczny Zegar Atomowy
Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla pracowników i studentów
Poradnie Studenckie UMK
Pracownicy
Pracownicy UMK - Skład osobowy
Priorytetowe Zespoły Badawcze
Program Absolwent
Program CO-OP
Programy letnie UMK
Projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych
Projekty UMK z funduszy strukturalnych
Promocja edukacyjna
Przedsięzwzięcie „Premia na horyzoncie 2”
Przetargi
Przewodniczący rad dyscyplin
Przyjazdy - Opieka medyczna
Przyjazdy - Zakwaterowanie
Przyjazdy pracowników naukowych
PTTK

R
Rachunki bankowe Uczelni
Rada rektorska
Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Radio Sfera
Rady dziedzinowe
Rankingi
Redakcja stron WWW
Regulamin organizacyjny UMK
Regulamin studiów doktoranckich
Rekrutacja
Rekrutacja - Studia doktoranckie
Rektorzy UMK od 1945 r.
Rektorzy UMK od 1945 r. - Galeria portretów
Rzecznik akademicki

S
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Senat UMK
Sesje naukowe
Skład osobowy UMK
Solidarni z Ukrainą
Solidarność
Spis pracowników UMK
Społeczne i o Sztuce
Statut UMK
Stowarzyszenie Absolwentów UMK
Strategia UMK na lata 2021-2026
Strona główna UMK
Studenci
Studencki Klub "Od Nowa"
Studencki Krąg Instruktorski ZHP UMK
Studia dla cudzoziemców
Studia doktoranckie - rekrutacja
Studia podyplomowe
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Stypendyści Rządu RP
System Identyfikacji Wizualnej UMK
Szkoły Doktorskie
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Szpitale

T
TELC - Europejskie Certyfikaty Językowe
Telewizja Internetowa UMK
Test predyspozycji dla koandydatów na studia
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Truchcikiem z Kopernikiem
Tytuł "Honorowy Profesor UMK"

U
UCS UMK
Uczelnia Badawcza
Uczelnie i partnerzy YUFE
UMK w liczbach
UMK w rankingach
Uniwersytecka Telewizja Internetowa
Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych
Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego
Uniwersyteckie Centra Doskonałości
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK
Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytet A-Z - indeks stron
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - strona główna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni Miasta 1945-2015
Usługi informatyczne UCI
Usługi informatyczne UMK
Usługi, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości

W
Welcome To Poland
Wiadomości Akademickie - pismo Collegium Medicum
Wiadomości dla pracowników
Wiadomości dla studentów
Wsparcie i rozwój osobisty
Wsparcie statystyczne
Współpraca międzynarodowa
Wybory UMK
Wydawnictwa
Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Wydziały
Wyjazdy krajowe
Wyjazdy zagraniczne
Wyniki i realizacja konkursów IDUB
Wyniki konkursu - Aparatura
Wyniki konkursu - Debiuty
Wyniki konkursu - Grants4NCUStudents
Wyniki konkursu - Mobilności
Wyniki konkursu - Moja firma - mój startup
Wyniki konkursu - Publikacje
Wyniki konkursu - Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields)
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana"
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Waldemar Jędrzejczyk
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Jamiołkowski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Andrzej Tomczak
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Anna Balcar-Boroń
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Daniel Simson
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Jan Kopcewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Justyna Morzy
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Ksiądz biskup Andrzej Wojciech Suski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Owen Jay Gingerich
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. dr hab. Jan Łopuski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. dr hab. Józef Szudy
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Kryszewski
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Prof. Marian Michniewicz
Wyróżnienie "Convallaria Copernicana" - Stanisław Tadeusz Dembiński
Wyłaniające się pola badawcze
Władze Rektorskie
Władze Uczelni

Y
YUFE
YUFE - Dla społeczeństwa
YUFE - Informacje podstawowe
YUFE - Kontakt
YUFE - Rozwój zawodowy
YUFE - Studia
YUFERING

Z
Zamówienia publiczne
Zbiórki publiczne
Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej
Zespół YUFE na UMK
Zjazdy naukowe
Zlecenie - oświadczenie
Zlecenie – oświadczenie dla obcokrajowców (Declaration of the contract holder)
Związek Nauczycielstwa Polskiego