Rachunki bankowe Uczelni
Strona główna > Kontakt > Rachunki bankowe Uczelni

Rachunki bankowe Uczelni

Strona główna > Kontakt > Rachunki bankowe Uczelni

 Rachunki bankowe Uczelni

Bank Millennium S.A. w Warszawie
Rachunek podstawowy - bieżący
20 1160 2202 0000 0000 6090 1894
Rachunek funduszu stypendialnego
02 1160 2202 0000 0000 6090 2024
Rachunek dla opłat za konferencje (tytułem: nazwa konferencji - nazwisko i imię uczestnika)
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Rachunek dla opłat za kursy, studia dla pozostałych jednostek uczelni oraz opłat manipulacyjnych
66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
Rachunek za studia finansowane przez MNiSW
38 1160 2202 0000 0000 3412 9667
Rachunek z tytułu sprzedaży towarów i usług
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062
Rachunek "Wadia i zabezpieczenia"
87 1160 2202 0000 0000 3281 1137
Rachunek "Dotacje"
15 1160 2202 0000 0002 0441 9207