Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rachunki bankowe Uczelni

Dane do przelewu zagranicznego na rachunek podstawowy UMK

Właściciel konta: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres Uniwersytetu: Gagarina 11, 87-100 Toruń
BANK: Bank Millennium Spółka Akcyjna
Konto bankowe: 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894
SWIFT: BIGBPLPW
Adres Banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Pozostałe rachunki

Rachunek funduszu stypendialnego: 02 1160 2202 0000 0000 6090 2024
Rachunek dla opłat za konferencje (tytułem: nazwa konferencji - nazwisko i imię uczestnika): 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Rachunek dla opłat za kursy, studia dla pozostałych jednostek uczelni oraz opłat manipulacyjnych: 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880
Rachunek za studia finansowane przez MNiSW: 38 1160 2202 0000 0000 3412 9667
Rachunek z tytułu sprzedaży towarów i usług: 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062
Rachunek "Wadia i zabezpieczenia": 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137
Rachunek "Dotacje": 15 1160 2202 0000 0002 0441 9207