Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje ogólne

YERUN – Sieć Młodych Europejskich Uniwersytetów Badawczych

Działająca od 2016 r. Sieć Młodych Europejskich Uniwersytetów Badawczych zrzesza uczelnie o podobnych celach i wartościach, takich jak otwartość, odpowiedzialność i inkluzywność. Grupa stanowi ważny głos doradczy w kreowaniu polityki w zakresie badań, innowacji i edukacji.

Ogólne korzyści z członkostwa w sieci YERUN:

 • Będąc członkiem organizacji, uzyskamy możliwość posiadania realnego wpływu na politykę edukacyjną w Europie,
 • Zwiększymy liczbę publikacji,
 • Uzyskamy możliwość wymiany doświadczeń oraz informacji,
 • Podniesiemy poziom mobilności i umiędzynarodowienia,
 • Członkostwo w YERUNie zwiększa nasze szanse stworzenia konsorcjum projektowego oraz otrzymania grantu,
 • Uzyskamy możliwość udziału w wielu szkoleniach, na których pojawiają się osoby z Komisji Europejskiej, co oznacza, że będziemy mogli lepiej przygotować się do składania wniosków.

Jakie korzyści dostrzegają członkowie po wstąpieniu do organizacji?

 • Finansowanie zewnętrzne w ramach partnerstw związanych z YERUNem,
 • Kontakt z osobami z UE odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą edukacji, badań oraz innowacji; promowanie priorytetów oraz interesów członków YERUNa,
 • Budowanie potencjału poprzez ukierunkowane szkolenia,
 • Wymiana doświadczeń,
 • Sukcesy w uzyskiwaniu dofinansowań w ramach Research&Innovation (R&I),
 • Udział w interesujących szkoleniach oraz wydarzeniach, ukształtowanie poglądu na nadchodzące reformy polityczne w ramach UE,
 • Aktywne zaangażowanie w tematy ważne dla Europy.

Korzyści dla społeczności UMK

Korzyści dla studentów

Korzyści dla naukowców i administracji

Korzyści dla administracji

 • Grupy robocze ad-hoc YERUN dotyczące różnych obszarów polityki (m.in. Open Science, polityka UE, rozwój kariery akademickiej)

Dokumenty do pobrania

Więcej Informacji

Strona Yerun: https://yerun.eu

Aby być zawsze na bieżąco, zachęcamy do zapisania się do newslettera YERUN

Pozostałe zakładki:

Zespół YERUN na UMK >>>

Uczelnie w YERUN >>>