Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Profesor James G. Fujimoto

James G. Fujimoto

Kariera naukowa profesora Jamesa G. Fujimoto od początku związana jest z Massachusetts Institute of Technology (USA). Tam uzyskał stopnie BSc (1979), MSc (1981) i PhD (1984 r.). Doktorat powstawał pod kierunkiem prof. Ericha Ippena, pioniera w dziedzinie optyki impulsów ultrakrótkich. Od 1985 roku prof. Fujimoto prowadzi badania w Laboratorium Badawczym Elektroniki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w MIT, gdzie w roku 2012 został uhonorowany prestiżową profesurą Elihu Thomsona. Zainteresowania badawcze prof. Fujimoto obejmują laserową technologię femtosekundową i biomedyczne obrazowanie optyczne. Zespół prof. Fujimoto zaproponował, rozwinął i wdrożył optyczną tomografię OCT. Pierwsza publikacja tego zespołu: "Optical Coherence Tomography", która ukazała się w czasopiśmie "Science" w 1991 roku, zapoczątkowała nową erę w klinicznym obrazowaniu biofotonicznym i pozostaje jedną z najczęściej cytowanych prac w dziedzinie biofotoniki. Profesor Fujimoto i jego współpracownicy odegrali kluczową rolę w wielu ważnych innowacjach w dziedzinie OCT. Profesor Fujimoto i jego zespół w MIT Lincoln Laboratory oraz w New England Eye Center jako pierwsi na świecie zastosowali technologię OCT do klinicznych badań okulistycznych. Obecnie OCT jest standardową metodą obrazowania oka, przydatną do wykrywania i monitorowania postępu i leczenia chorób, takich jak jaskra, retinopatia cukrzycowa i zwyrodnienie plamki żółtej. Szacuje się, że każdego roku na świecie za pomocą OCT wykonuje się 20-30 mln badań obrazowych oka. Profesor Fujimoto jest również wybitnym nauczycielem i wychowawcą młodego pokolenia badaczy. Naukowcy szkoleni w Jego laboratorium odnieśli znaczący sukces akademicki i stali się liderami w dziedzinie fotoniki i biofotoniki. Wśród nich są też pracownicy UMK: prof. Maciej Wojtkowski, dr Ireneusz Grulkowski i dr Iwona Gorczyńska. Profesor Fujimoto jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Między innymi otrzymał Discover Magazine Award (1999 r.), był laureatem nagrody Rank Prize in Optoelectronics (2002 r.), został wyróżniony Zeiss Research Award (2011 r.) oraz Champalimaud Vision Prize (2012 r.). W 2001 roku został wybrany do National Academy of Engineering, w 2002 roku do American Academy of Arts and Sciences i w 2006 roku do Narodowej Akademii Nauk. Prof. Fujimoto posiada tytuł "fellow" w towarzystwach: Optical Society of America, American Physical Society oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers. Wraz z Ericem Swansonem, prof. Fujimoto był współzałożycielem firmy Advanced Ophthalmic Devices, która doprowadziła do komercjalizacji urządzenia OCT do obrazowania okulistycznego i została zakupiona przez Carl Zeiss Meditec. Był również współzałożycielem Light Lab Imaging, która opracowała w 1998 r. układ OCT do badań naczyniowych. Firma ta niedawno została przejęta przez Goodman Ltd. & St. Jude Medical.