Welcome To Poland

Welcome To Poland

 Welcome To Poland

Projekt „iNternationalisation aCtions at University – NCU 4U” został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMK w ramach programu „Welcome to Poland”. Jest to projekt, który przewiduje szereg działań wspierających kadrę dydaktyczną, naukową i administracyjną w procesie umiędzynarodowienia Uczelni. Przygotowano szereg zadań, które mają wspomóc organizacyjne uniwersytet do obsługi studentów i kadry z zagranicy, rozwijać internacjonalizację „w domu”, kształtować postawy otwartości i tolerancji, a także wspomóc organizację miejsca obsługi zagranicznych studentów tzw. „Welcome Centre”.