Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Welcome To Poland

 

Projekt „iNternationalisation aCtions at University – NCU 4U” został zrealizowany w latach 2018-2021 przez Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK w ramach programu „Welcome to Poland”. Projekt przewidywał szereg działań wspierających kadrę dydaktyczną, naukową i administracyjną w procesie umiędzynarodowienia Uczelni. Zrealizowano różnorodne zadania, które wsparły organizacyjne uniwersytet w zakresie zagadnień związanych z obsługą studentów i kadry z zagranicy, rozwinęły internacjonalizację „w domu”, kształtowały postawy otwartości i tolerancji, a także wspomogły organizację miejsca obsługi zagranicznych studentów tzw. „Welcome Centre”. W ramach projektu zostały zrealizowane m. in. następujące działania: