COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wybory

Wybory

 Wybory

Wyniki wyborów

Wybory do Rady Uniwersytetu

Wybory uzupełniające do Senatu UMK

Kandydaci na Dziekanów Wydziałów

Zebrania wyborcze

Ogłoszenia wyborcze

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

Przepisy dotyczące wyborów