Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Tytuł "Honorowy Profesor UMK"

Tytuł Honorowego Profesora UMK przyznaje Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych. Jest on przyznawany profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. Każdego roku Senat może przyznać najwyżej trzy takie wyróżnienia. Po raz pierwszy wręczono je w roku 2015.

Dotychczas tytuł Honorowego Profesora UMK otrzymali:

  • 2015 r. - prof. dr hab. Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Ryszard Łaszewski z Wydziału Prawa i Administracji, Włodzimierz Wincławski z Wydziału Humanistycznego
  • 2016 r. - prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, Marian Filar z Wydziału Prawa i Administracji i Włodzimierz Tyburski z Wydziału Humanistycznego
  • 2017 r. - prof. dr hab. Jan Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych i dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • 2018 r. - prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Roman Ossowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum oraz prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz z Wydziału Prawa i Administracji
  • 2019 r. - prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • 2020 r. - prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki
  • 2021 r. - prof. dr. hab. Jarosław Zaremba z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej