COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Informacje podstawowe / Czym jest YUFE

Czym jest YUFE?

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 41 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego - otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji.

YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością.

Współpracujemy, by promować nasze programy edukacyjne, opracować mechanizmy ułatwiające mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. Dążymy do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej.

Pilotażowa edycja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

obrazki dekoracyjne o tematyce YUFE

 

Uniwersytet Europejski

Idea europejskich uniwersytetów została po raz pierwszy wyartykułowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona na Sorbonie w Paryżu we wrześniu 2017 r. Prezydent Macron wezwał do utworzenia do 2024 roku Europejskich Uniwersytetów, zwiększających szansę na podjęcie studiów za granicą i pobieranie nauki w co najmniej dwóch językach.

Komisja Europejska po raz pierwszy podjęła ten pomysł w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Pierwsze 17 sojuszy objętych trzyletnim programem pilotażowym zostało wybranych przez Komisję latem 2019 r. W tym gronie znalazło się konsorcjum YUFE, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jednym z partnerów stowarzyszonych. Status pełnego członkostwa YUFE nasza Uczelnia uzyskała w lipcu 2020 r. W drugiej turze Komisja Europejska wybrała kolejne 24 sojusze, co daje łącznie 41 partnerstw, zrzeszających 279 uczelni z całej Europy, których zadaniem jest testowanie różnych modeli współpracy europejskich uniwersytetów.

 

Więcej informacji

obrazki dekoracyjne o tematyce YUFE