Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje podstawowe / Czym jest YUFE

Czym jest YUFE?

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 50 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego - otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji.

YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością.

Współpracujemy, by promować nasze programy edukacyjne, opracować mechanizmy ułatwiające mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. Dążymy do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej.

O tym, jakie możliwości rozwojowe dla społeczności uniwersyteckiej płyną z członkostwa w YUFE w trakcie wykładu online opowiedział Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Przemysław Nehring. Zachęcamy do wysłuchania całego wystąpienia.

Uniwersytet Europejski

Idea europejskich uniwersytetów została po raz pierwszy wyartykułowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona na Sorbonie w Paryżu we wrześniu 2017 r. Prezydent Macron wezwał do utworzenia do 2024 roku Europejskich Uniwersytetów, zwiększających szansę na podjęcie studiów za granicą i pobieranie nauki w co najmniej dwóch językach.

Komisja Europejska po raz pierwszy podjęła ten pomysł w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Pierwsze 17 sojuszy objętych trzyletnim programem pilotażowym zostało wybranych przez Komisję latem 2019 r. W tym gronie znalazło się konsorcjum YUFE, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jednym z partnerów stowarzyszonych. Status pełnego członkostwa YUFE nasza Uczelnia uzyskała w lipcu 2020 r. W drugiej turze Komisja Europejska wybrała kolejne 24 sojusze, co daje łącznie 41 partnerstw, zrzeszających 279 uczelni z całej Europy, których zadaniem jest testowanie różnych modeli współpracy europejskich uniwersytetów.

O tym jak zmienia się krajobraz wyższej edukacji w Europie, w trakcie spotkania YUFE Townhall w Rijece opowiedział dr. Dirk Van Damme, Center for Curriculum Redesign, były dyrektor jednostki OECD zajmującej się badaniami edukacji. Zachęcamy do wysłuchania transmisji z wykładu Changing landscape for universities in Europe: a helicopter perspective.

 

Więcej informacji

obrazki dekoracyjne o tematyce YUFE