Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozwój zawodowy

YUFE to szansa na wzbogacenie i rozwój ścieżki kariery pracowników akademickich i pozaakademickich między innymi dzięki programom moblinościowym i szkoleniowym (job shadowing, kursy doskonalenia zawodowego i specjalistyczne szkolenia budujące kompetencję dla wszystkich grup pracowników).

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną YUFE Staff Portal na Virtual Campus. Na tej platformie zebrano wszystkie kursy doskonalące dedykowane dla pracowników Uniwersytetu oraz oferty pracy na partnerskich uczelniach.

 

Do 20 grudnia 2023 r. trwa 2. nabór do programu YUFE4Postdocs. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły lub zapisz się na webinar, który odbędzie się 15 listopada o 11:30. Kliknij tutaj, aby przejść do zapisów.

Krótki materiał informacyjny

Konsorcjum uniwersytetów europejskich uruchamia program rozwoju karier młodych naukowców, współfinansowany z Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund. Z inicjatywy będzie mogło skorzystaćmaksymalnie 51 postdoków w 9 partnerskich uczelniach YUFE.Kandydaci i kandydatki mogą pochodzić z dowolnej instytucji, niekoniecznie zrzeszonej w ramach sojuszu.

 

Stanowiska, na których uczestnicy będą pracować przez 36 miesięcy trwania programu, będą oferowane we wszystkich uczelniach YUFE w dwóch naborach: w kwietniu i październiku 2023 r.

Osoby aplikujące swobodnie określają swój projekt badawczy związany z możliwościami i wyzwaniami miejskimi w obszarach tematycznych YUFE związanych z dobrostanem obywateli lub tożsamością europejską, następnie wskazują we wniosku grupę badawczą i opiekuna (Host University) oraz grupę badawczą i opiekuna (Co-Host University) z sojuszu YUFE.

Mobilność w ramach programu:

Kandydaci i kandydatki, gdy są powołani w swojej uczelni, muszą przestrzegać zasady mobilności w ramach akcji Marie Sklodowska-Curie. Nie mogą mieszkać ani prowadzić głównej działalności w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Ponadto muszą odbyć mobilność w ramach YUFE trwającą max. 6 miesięcy w innym (lub więcej niż jednym) uniwersytecie YUFE (Co-Host University). Pobyty mogą być krótkie lub dłuższe, pojedyncze lub wielokrotne, a celem mobilności jest nawiązanie współpracy w zakresie R&I.

Osoby przyjęte mogą podjąć mobilność międzysektorową w podmiocie gospodarczym lub nieprzedsiębiorczym, zaproponowanym przez Partnerów Stowarzyszonych w ramach ekosystemu uczelni goszczącej lub uczelni partnerskiej YUFE.

Postdokom oferowany jest kompleksowy program szkoleniowy dotyczący interakcji z interesariuszami, otwartej nauki i innowacji. W ramach treningu przygotowane zostały 3 filary:

Filar 1: dwudniowe warsztaty, z udziałem i trenerami od interesariuszy zewnętrznych;

Filar 2: dedykowane szkolenia dla każdej grupy, dotyczące umiejętności przekrojowych, oferowane wspólnie przez uczelnie partnerskie;

Filar 3: oferta indywidualna w uczelni przyjmującej.

19 organizacji interesariuszy – jako Partnerzy Stowarzyszeni – zobowiązało się do udziału w szkoleniach i mentoringu, a pośród nich rady miejskie i regionalne oraz organizacje biznesowe znajdujące się w ekosystemie uczelni YUFE. Podmioty te będą doradzać lub uczestniczyć w działaniach związanych z interakcją z zainteresowanymi stronami.

Współpraca z nimi może objawiać się na różne sposoby:

 • mogą brać udział w komisjach selekcyjnych, dodając perspektywę interesariusza;
 • mogą zapewnić lub pomóc w znalezieniu nieakademickiego mentora dla postdoców po ich mianowaniu;
 • mogą wnieść wkład do programu szkoleniowego dotyczącego interakcji z zainteresowanymi stronami oraz otwartej nauki i innowacji (np. warsztaty w ramach filaru 1).

Nabór pierwszy (zamknięty):

26 stanowisk post-docs

2 obszary tematyczne: zrównoważony rozwój i cyfrowe społeczeństwo

Zaproszenie otwarte: 01/03/2023-07/05/2023

Proces selekcji: 01/06/2023-30/10/2023

Nominacja: około 01/01/2024

Nabór drugi:

25 stanowisk post-docs

2 obszary tematyczne: dobrostan społeczny oraz tożsamość europejska.

Zaproszenie otwarte: 01/10/2023-20/12/2023

Proces selekcji: 01/01/2024-30/05/2024

Nominacja: około 01/09/2024

 

 

Co Y4P może zaoferować opiekunowi akademickiemu?

 • To dodatkowy badacz/badaczka w Twojej grupie, z potencjałem do wspólnego dorobku naukowego.
 • Dobra perspektywa dla doskonałych kandydatów i kandydatek, biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki, w pełni opłacane przez Twoją uczelnię lub wydział przy wsparciu grantu Komisji Europejskiej.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, zgodnie ze standardem określonym przez KE, w tym stypendium mobilnościowe w wysokości 200 euro/miesiąc.
 • Opłata za badania (zarządzana przez opiekuna) w wysokości 200-400 euro/miesiąc (do określenia przez Twoją uczelnię).
 • Dodatek mobilnościowy w wysokości 1200 euro/miesiąc na maksymalnie 6-miesięczny pobyt na uczelni współgospodarza.
 • Postdoc będzie pełnił rolę łącznika do rozwoju współpracy z grupą badawczą współgospodarza w ramach sojuszu YUFE i poza nim.
 • Rozszerzenie swojej sieci kontaktów w ramach uniwersytetów YUFE, z radami miast i regionów i/lub organizacjami biznesowymi.
 • Bezpośrednie zaangażowanie w nowatorski program szkoleniowy, kształtujący przyszłych badaczy i badaczki.
 • Widoczność Twojej grupy badawczej dzięki działaniom komunikacyjnym i upowszechniającym YUFE4Postdoc!

Co Y4P może zaoferować akademickiemu współopiekunowi?

 • To dodatkowy badacz/badaczka w Twojej grupie, z potencjałem do wspólnego dorobku naukowego,
 • a zarazem osoba pełniącą rolę łącznika do rozwoju współpracy z grupą badawczą współgospodarza w ramach sojuszu YUFE i poza nim.
 • Rozszerzenie sieci kontaktów w ramach uniwersytetów YUFE, z radami miast i regionów lub organizacjami biznesowymi.
 • Bezpośrednie zaangażowanie w nowatorski program szkoleniowy, kształtujący przyszłych naukowców.
 • Widoczność Twojej grupy badawczej dzięki działaniom komunikacyjnym i upowszechniającym YUFE4Postdoc!

Kwalifikacja opiekunów i współopiekunów:

Aby zostać opiekunem należy posiadać wykształcenie wyższe oraz być zatrudnionymi co najmniej na 10% etatu na uniwersytecie partnerskim YUFE. Naukowo można wspierać maksymalnie dwie osoby składające wnioski w ramach naboru. Dodatkowo należy przygotować list motywacyjny dla wnioskodawców, zarazem pamiętając, że wnioskodawcy sami określają i opracowują swoją aplikację.

Dopasowanie pomiędzy grupami badawczymi gospodarzy i grupami badawczymi współgospodarzy będzie ułatwione poprzez specjalnego Nawigatora na każdej uczelni (od 1/1/2023), który

 • pomoże potencjalnym osobom kandydującym w poszukiwaniu informacji na temat uczelni przyjmującej (np. warunki zatrudnienia, wizy, mobilność) i dostępnych obszarów specjalizacji,
 • będzie wspierał proces dopasowania opiekuna i współopiekuna,

Co możesz zrobić już teraz:

 • Wyszukać obiecujących kandydatów oraz obiecujące kandydatki w swojej sieci i zwrócić ich uwagę na przyszłe nabory,
 • Poznać potencjalne zainteresowane osoby na innych uniwersytetach partnerskich YUFE.

Co możesz zrobić od startu projektu:

 • Przyjmuj spontanicznych kandydatów, poszukujących opiekuna,
 • ale praktykuj "selekcję u drzwi": działaj jako opiekun tylko dla kandydatów o wysokiej jakości!
 • Prowadź kandydatów do alternatywnych lub bardziej odpowiednich osób akademickich na Twojej uczelni.
 • Działaj jako recenzent dla lokalnych osób kontaktowych YUFE4Postdoc.

Sukces YUFE4Postdocs zależy w dużej mierze od dobrze przygotowanych pracowników naukowych!

Szczegóły na www.yufe4postdocs.eu oraz euraxess.ec.europa.eu

Kontakt:

Alicja Kostrzak,

56/611 4428
a.kostrzak@umk.pl

Agata Wiśniewska,

56/611 4826
a_wis@umk.pl