Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozwój zawodowy

YUFE to szansa na wzbogacenie i rozwój ścieżki kariery pracowników akademickich i pozaakademickich między innymi dzięki programom moblinościowym i szkoleniowym (job shadowing, kursy doskonalenia zawodowego i specjalistyczne szkolenia budujące kompetencję dla wszystkich grup pracowników).

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną YUFE Staff Portal na Virtual Campus. Na tej platformie zebrano wszystkie kursy doskonalące dedykowane dla pracowników Uniwersytetu oraz oferty pracy na partnerskich uczelniach.