COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Rozwój zawodowy

YUFE to szansa na wzbogacenie ścieżki kariery pracowników akademickich i pozaakademickich dzięki programom mobilnościowym i szkoleniom (job shadowing, kursy doskonalenia zawodowego i specjalistyczne szkolenia budujące kompetencje dla wszystkich grup pracowników).

OFERTA