COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Legia Akademicka
Strona główna > Studenci > Legia Akademicka

Legia Akademicka

Strona główna > Studenci > Legia Akademicka

 Legia Akademicka

Czym jest Legia Akademicka?

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest rektor uczelni, która zadeklarowała udział w programie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczy w programie Legii Akademickiej od pierwszej jego edycji, która rozpoczęła się w 2017 r.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej mogą złożyć wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu przystąpić może student UMK (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Do Legii Akademickiej prowadzonej na UMK może też przystąpić student innej uczelni, jeżeli uczelnia ta nie uczestniczy w programie.

plakat

Komunikat w sprawie kolejnej edycji programu Legii Akademickiej na UMK

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki na razie nie ogłosiło jeszcze informacji o kolejnej (IV, 2020/2021) edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jeżeli pojawi się taka informacja to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zadeklaruje udział w projekcie. Wówczas wszyscy studenci UMK, poprzez pocztę elektroniczną, otrzymają wiadomość o możliwości i trybie przystąpienia do Legii Akademickiej. Odpowiednie komunikaty pojawią się także na stronach internetowych.

 

Kontakt

 

Linki

Minister Edukacji i Nauki - Legia Akademicka

Wojsko Polskie - Legia Akademicka

facebook - Legia Akademicka