COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Legia Akademicka

Czym jest Legia Akademicka?

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest rektor uczelni, która zadeklarowała udział w programie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczy w programie Legii Akademickiej od pierwszej jego edycji, która rozpoczęła się w 2017 r.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej mogą złożyć wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu przystąpić może student UMK (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Do Legii Akademickiej prowadzonej na UMK może też przystąpić student innej uczelni, jeżeli uczelnia ta nie uczestniczy w programie.

 

plakat

Komunikat w sprawie kolejnej edycji programu Legii Akademickiej na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

W związku z tym od 22 listopada 2021 r. na stronie USOSweb (Rejestracja na zajęcia Legii Akademickiej) zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teoretyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r.

Równocześnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku. Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu) lub przesłać w formie skanu do pani Małgorzaty Lewandowskiej (gosialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu decydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

 

Kontakt

 • Koordynator edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej na UMK:

  dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK
  e-mail: makr@umk.pl
  Collegium Humanisticum UMK, Toruń, ul. W. Bojarskiego 1, pokój C 1.25

 • Administracja Legii Akademickiej na UMK:

  mgr Małgorzata Lewandowska
  e-mail: gosialm@umk.pl, tel. 56 611 37 13
  dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK, Collegium Humanisticum UMK, Toruń, ul. W. Bojarskiego 1, pokój C 0.23

 

Linki

Minister Edukacji i Nauki - Legia Akademicka

Wojsko Polskie - Legia Akademicka

facebook - Legia Akademicka

WKU Toruń - Legia Akademicka V edycja