Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zespół ds. YERUN na UMK

Zespół YERUN na UMK

Lucyna Kejna

koordynatorka YERUN na UMK
e-mail: lucyna.kejna@umk.pl

Alicja Kostrzak

specjalistka w Dziale Nauki
tel.: 56 611 4428
e-mail: a.kostrzak@umk.pl

Karolina Rusiecka

specjalistka w Dziale Nauki
tel.: 56 611 4428
e-mail: karolinar@umk.pl

Agata Wiśniewska

specjalistka w Dziale Nauki
tel.: 56 611 4826
e-mail: a_wis@umk.pl

Anna Kuczborska

specjalistka w Dziale Promocji i Komunikacji
tel.: 56 611 4657
e-mail: akuczborska@umk.pl