Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Doktorzy Honoris Causa

Prof. dr Ludwik Kolankowski - historyk,
Uchwała Senatu UMK z dnia 16 września 1948 roku, przyznająca tytuł Doctora Honoris Causa, nie była zaakceptowana przez Ministertwo Edukacji z przyczyn pozanaukowych.
W dniu 27 listopada 2001 roku Senat podjął uchwałę stwierdzająca ważność przyznania w 1948 roku prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
Prof. dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja 10.06.1959
Prof. dr Władysław Dziewulski - astronom, 29.04.1961
Prof. dr Zygmunt Grodziński - zoolog, 11.07.1962
Prof. dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia 29.10.1963
Prof. dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia 16.05.1964
Prof. dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, Związek Radziecki 24.03.1965
Prof. dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, Związek Radziecki 7.09.197
Prof. dr Georgij Nikolajewicz Duboszin - astrofizyk, Związek Radziecki 7.09.1973
Prof. dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Zjednoczone Królestwo 7.09.1973
Prof. dr Harlan J. Smith - astronom, USA 7.09.1973
Prof. dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia 7.09.1973
Prof. dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada 7.09.1973
Prof. dr Antoni Zygmund - matematyk, USA 7.09.1973
Prof. dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy 2.10.1973
Prof. dr Peter Colotka - prawnik, Czechosłowacja 2.10.1973
Prof. dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, 2.10.1973
Prof. dr Aleksander Jabłoński - fizyk, 2.10.1973
Prof. dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia 2.10.1973
Prof. dr Daniel Voigt - chemik, Francja 2.10.1973
Prof. dr Alfons Klafkowski - prawnik, 25.06.1974
Prof. dr hab. Karol Górski - historyk, 24.04.1979
Prof. dr hab. Tadeusz Czezowski - filozof, 2.10.1979
Prof. dr hab. Antoni Basiński - chemik, 2.10.1980
Prof. dr Olavi Grano - geograf, Finlandia 2.10.1980
Witold Lutosławski - kompozytor, 2.10.1980
Prof. dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, 5.05.1981
Prof. dr hab. Rajmund Galon - geograf, 31.05.1983
Prof. dr Victor Gutmann - chemik, Austria 31.05.1983
Prof. dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada 31.05.1983
Prof. dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja 3.10.1983
Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984
Prof. dr Franco Sartori - historyk, Włochy 19.02.1985
Prof. dr hab. Henryk Szarski - biolog, 19.02.1985
Prof. dr Robert Bandurski - biolog, USA 13.10 1987
Prof. dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA 27.02.1990
Prof. dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA 29.06.1990
Lech Wałęsa - przewodniczący Związków Zawodowych "Solidarność", 1.10.1990
Prof. dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, 19.02.1991
Dr Marion Gräfin Dönhoff - publicystka, Niemcy 21.06.1991
Prof. dr William O. Morris - prawnik, USA 19.02.1992
Prof. dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, 21.05.1992
Prof. dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja 19.02.1993
Prof. dr hab. Gerard Labuda - historyk, 19.02.1993
Prof. dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy 19.02.1993
Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael 7.06.1993
Prof. dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy 18.06.1993
Prof. dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy 25.11.1993
Dr Karl Dedecius - tłumacz polskiej literatury, Niemcy 18.02.1995
Prof. dr Peter Friedrich - ekonomista, Niemcy 18.02.1996
Prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski - rzeźbiarz, 2.05.1996
Prof. dr hab. Roman S. Ingarden - fizyk, 30.09.1996
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - historyk, 19.02.1998
Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz - ekonomista, 17.09.1998
Prof. dr Herbert Brown - chemik, USA 1.10.1998
Prof. dr hab. Barbara Skarga - filozof, 19.02.2000
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz - fizyk, 19.02.2002
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł - ekonomista, 19.02.2002
Prof. dr Otto Gerhard Oexle - historyk, 19.02.2003
Jan Paweł II - papież, 22.06.2004
Tomas Venclova - poeta, prozaik, eseista, krytyk i tłumacz, Litwa, 25.01.2005
Prof. dr hab. Bohdan Paczyński - astrofizyk, 19.02.2006
Valdas Adamkus - Prezydent Republiki Litewskiej, Litwa, 1.10.2007
Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec - chemik, 19.02.2009
Prof. dr hab. Janusz Stanisław Trzciński - prawnik, 19.02.2010
Prof. Peter Norman Wilkinson - astronom, 1.10.2010
Prof. dr hab. Andrzej Bogusławski - językoznawca, 16.05.2012
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz - lekarz, 1.10.2013
Prof. James G. Fujimoto - fizyk, 19.02.2015
Prof. Paul Alfred Gurbel - lekarz, 19.02.2016
Prof. Ernst Frideryk Konrad Koerner - językoznawca, 29.09.2016
Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki - informatyk, 19.02.2018
Prof. Robert Franklin Engle - ekonomista, 18.06.2018
Prof. Stefan Gierowski - malarz, 19.02.2019
Prof. Norman Davies - historyk, 1.10.2019
Prof. Hanna Suchocka – prawniczka, 01.10.2021
Prof. Martin Kramer – lekarz medycyny weterynaryjnej, 19.02.2022
Prof. Jan Reedijk – chemik, 19.02.2023
Prof. Jerzy Bogdan Gajewski - lekarz, 19.02.2024

Doktorzy Honoris Causa dawnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK)

prof. Jean Daniel Picard (1998)
prof. zw. dr hab. Stefan Raszeja (1998)
dr Miral Dizdaroglu (2000)
prof. zw. dr hab. Bogdan Romański (2001)
prof. dr Jean Natali z Francji (2001)
prof. zw dr hab. Tadeusz Pisarski (2002)
prof. Lars Norgren ze Szwecji (2003)
prof. zw. dr hab. Jan Domaniewski (2004)
prof. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz (2004)