Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Waldemar Jędrzejczyk

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk (ur. w 1933 r. w Skarżysku-Kamiennej), lekarz, specjalista chirurg, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu. Maturę zdał w 1951 r. w miejscu urodzenia. Dyplom lekarza otrzymał w 1958 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1969 r., a doktora habilitowanego w 1977 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 r., zaś zwyczajnego 1996 r. w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Profesurę tytularną odebrał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy w 1992 r. Był promotorem 17 prac doktorskich, opiekunem trzech prac habilitacyjnych, zaś jeden z Jego asystentów jest obecnie profesorem tytularnym w dziedzinie chirurgii. Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym 7 książek. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się między innymi na zagadnieniach gastroenterologii w chirurgii. Zaowocowało to rozprawą doktorską pt. "Leczenie zespołu poresekcyjnego po operacjach żołądka sposobem Billroth II i Rydygiera z powodu choroby wrzodowej" oraz habilitacyjną zatytułowaną "Śluzówkowa antrektomia Kirka w modyfikacji własnej w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy", a także licznymi artykułami odnoszącymi się do tej problematyki, opublikowanymi w czasopismach polskich i zagranicznych.

W latach 1990-1996 był prodziekanem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pod Jego opieką 32 asystentów uzyskało drugi stopień specjalizacji. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. Od 2004 r. prowadzi zajęcia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także pracuje na etacie profesorskim w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Praktykował w zawodzie chirurga niemal do ukończenia 82. roku życia, ostatnie lata zawodowe spędzając w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Popularyzuje wiedzę z zakresu medycyny, a szczególnie chirurgii, poprzez liczne wykłady i prelekcje. W ciągu swojej kariery naukowej odbył liczne staże i stypendia zagraniczne, w tym kilkumiesięczne w Rzymie, Londynie i Budapeszcie oraz krótsze w Neapolu, Birmingham, New Hampshire i Getyndze. Przez ponad trzy lata pracował jako ordynator w szpitalu miejskim w nadmorskiej miejscowości Zliten w północnej Libii. Jest Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Czynnie uczestniczy w pracach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie jest przewodniczącym Wydziału III – matematyczno-przyrodniczego. W 1969 r. został laureatem w plebiscycie pod nazwą „Toruńczyk Roku”. Odznaczony był także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Gloria Medici. Jego niewątpliwym sukcesem, a nade wszystko zasługą dla rozwoju medycyny w regionie, jest założenie i wieloletnie pełnienie funkcji kierownika akademickiej kliniki chirurgicznej w mieście nieposiadającym uczelni medycznej. W prestiżowej publikacji wybitnego brytyjskiego chirurga Raymonda Maurice Kirka Basic Surgical Technic (Churchil Livingstone) jest wymieniony jako jedyny Polak – inspirator autora, wśród 11 światowej klasy chirurgów.

Jest żonaty, mieszka od 1958 r. w Toruniu. Żona Danuta (ur. w 1932 r.) jest emerytowanym lekarzem-internistą. Syn Marek (ur. w 1958 r.) był lekarzem chirurgiem, zginął tragicznie. Córka Anna (ur. w 1969 r.) jest lekarzem stomatologiem.