COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Studia

Studia

 Studia

W YUFE możesz stworzyć własny program nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich oferowanych na partnerskich uniwersytetach. W przeciwieństwie do zwykłej wymiany, masz możliwość połączenia studiów z kursami językowymi, szkoleniami zawodowymi i wolontariatem. Możesz studiować w dziesięciu różnych krajach, mieszkać np. w Hiszpanii, uczyć się włoskiego w Rzymie, pracować jako wolontariusz w Holandii oraz odbyć inspirujący staż na Cyprze lub w Finlandii.

Jak zweryfikować poziom języka angielskiego?

Ze względu na ograniczenia COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia w YUFE odbywają się wyłącznie online.

Latem 2020 roku YUFE otworzyło nabór na Ofertę Wprowadzającą (Introduction Offer) będącą zapowiedzią tego, co YUFE może zaproponować studentom. W ramach pilotażowej oferty 100 studentów bierze udział w maksymalnie dwóch kursach akademickich i jednym kursie językowym. Studenci minimum drugiego roku, posługujący się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B2 mogli wybierać spośród 90 kursów, w tym z 8 kursów zaoferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Oferta kursów w semestrze letnim 2020/2021

Udział w Introduction Offer może być samodzielnym działaniem, spoza toku studiów lub stanowić wstęp do rozbudowanej ścieżki - suplementu do dyplomu (Diploma Supplement Track), który został uruchomiony w listopadzie 2020 r.

Suplement do dyplomu YUFE otrzymasz, jeśli w ciągu dwóch lat:

*System YUFE Star składa się z 4 gwiazdek: Gwiazda Mobilności, Gwiazda Językowa, Gwiazda Zawodowa i Gwiazda Obywatelska. To zachęta do inwestowania w rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o szanse wynikające z międzynarodowego charakteru projektu.

** Akademia YUFE (YUFE Academy), czyli cykl wykładów otwartych, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE. W tym roku każda z uczelni przedstawiła po dwa wykłady, których motywem była Tożsamość Europejska.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wykłady wygłosili prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz i dr Michał Piechowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (Promoting European Union Values in International Relations) oraz prof. dr hab. Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji (Parliamentary Democracy in Europe).

Sprawdź możliwości i wymagania - i aplikuj!

Koordynatorzy instytucjonalni YUFE w uczelniach partnerskich