Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia

Tu dowiesz się:

 • jakie możliwości oferuje YUFE osobom studiującym w ramach YUFE Student Journey,
 • czym są Gwiazdki YUFE,
 • dla kogo jest YUFE Student Journey,
 • kiedy i jak aplikować,
 • jak starać się o wpisanie zajęć YUFE w poczet programu studiów,
 • jak obsługiwać YUFE Virtal Campus,
 • czym jest YUFE Academy,
 • co to jest YUFE Minor,
 • oraz z kim kontaktować się w razie pytań.

Zobacz, jakie możliwości oferuje YUFE Student Journey. (ulotka)

W YUFE możesz stworzyć własny program nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich i kursów językowych oferowanych na 9. partnerskich europejskich uniwersytetach. Za zgodą dziekana przedmioty realizowane w trakcie Student Journey, możesz wpisać na poczet swoich studiów.

Dodatkowo masz możliwość skorzystania z programów wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz lokalną społeczność, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności i doświadczenia.

Możesz studiować w dziesięciu różnych krajach, mieszkać np. w Hiszpanii, uczyć się włoskiego w Rzymie, pracować jako wolontariusz w Holandii oraz odbyć inspirujący staż na Cyprze lub w Finlandii. Możesz również wszystko to robić wirtualnie z UMK siedząc na ulubionej kanapie.

Spróbuj swoich sił i zdobądź YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu.

 

Z czego można skorzystać w trakcie YUFE Student Journey?

 • Z wykładów prowadzonych na wszystkich partnerskich uczelniach, nie tylko w języku angielskim,
 • z kursów językowych, i mniej oficjalnych, a równie skutecznych, kafejek i tandemów językowych,
 • z programów wspierających przedsiębiorczość, praktyk zawodowych, a także szkoleń z zakresu umiejętności miękkich,
 • z inicjatyw prospołecznych (sprawdź nasze Poradnie Studenckie),
 • a przede wszystkim, z korzyści płynących ze studiowania w międzynarodowym środowisku.

Między kampusami YUFE można podróżować wirtualnie, fizycznie oraz w trybie łączonym (blended mobility).

Pamiętaj, w YUFE to od Ciebie zależy:

 • z ilu możliwości korzystasz, 
 • w jakim tempie realizujesz program, 
 • w którym momencie kończysz.  

YUFE rozpoznaje i nagradza każdą aktywność przyznając dyplomy, certyfikaty i gwiazdki.  

Gwiazdki YUFE (YUFE Stars)

Za studencką aktywność na polach: mobilności, językowym, zawodowym i społecznym przyznawane są YUFE Stars* (Mobility, Language, Professional lub Civic Star), będące dodatkowym poświadczeniem uczestnictwa, zaangażowania i rozwoju. Ten system zbudowaliśmy we współpracy z przedsiębiorcami, by jeszcze lepiej wyposażyć przyszłych absolwentów i przyszłe absolwentki na starcie ich drogi zawodowej.

 

 

Dla kogo jest YUFE Student Journey?

Program dedykowany jest osobom studiującym na przynajmniej 2 roku studiów licencjackich, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2. Maksymalny okres uczestnictwa w programie to 2 lata. Osoby, które:

 • zrealizują kursy akademickie YUFE za min. 12 ECTS
 • otrzymają przynajmniej 1 YUFE Star,
 • oraz skorzystają z min. 3 możliwości oferowanych w ramach YUFE Academy [cyklu wykładów, talk show’ów i warsztatów otwartych, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, więcej informacji znajdziesz niżej]

uzyskają YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu

Nie masz pewność, czy Twoja znajomość angielskiego jest wystarczająca?

Tu znajdziesz szczegółową informację o wymogach językowych >>>

A tu instrukcję, jak wykonać test na platformie Dialang poświadczający poziom znajomości języka angielskiego>>>

Chcesz dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj historie osób biorących udział w YUFE Student Joureny:

>>> ‘I shaped my bachelor’s degree by linking courses from other universities with my own. Taking multidisciplinary courses all over Europe was a unique experience.’ - Mikail Yildiz.
>>>‘You can pick your curriculum, which means you can shape your own education.’ - Adeniran Adewoye.
>>> ‘The professional skills you obtain are a big plus; you simply don’t get that from your regular degree.’ - Beatrice Carniato.
>>> Once you are part of YUFE, you can go wherever you want to within the partner network. It’s very well organised, and I wouldn’t have had all these opportunities otherwise.’ - Camilla Pasquali.
>>> ‘Learning new languages, and working together with students from different countries will help me as I’m probably going to work abroad in the future. I never had a knack for languages, but through YUFE, I got to pick the way I learn a new language, which works really well.’ - Miek Bruggen.
>>> ‘You can build your own programme: it is up to you to decide which courses you want to follow.’ - Silvia Benito Martinez.

Jak aplikować?

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 odbędzie się wiosną 2023 r. Informacje o konkretnych terminach ukażą się tu oraz na mediach społecznościowych.

Aby aplikować, załóż konto na wirtualnym kampusie YUFE - używając swojego studenckiego adresu e-mail, uzupełnij profil i wypełnij formularz rejestracji online, a następnie prześlij przez wirtualny kampus list motywacyjny zawierający odpowiedzi na pytania (na każdą odpowiedź przeznaczając maksymalnie 150 słów):

 1. Co sprawia, że udział w YUFE jest dla Ciebie istotny i co wniesiesz do YUFE?
 2. Jak sądzisz, w jaki sposób program YUFE zmieni Twoje doświadczenia związane ze studiowaniem? Podaj kilka konkretnych przykładów zmian, których się spodziewasz.
 3. Jakie są Twoje plany po ukończeniu studiów i w jaki sposób YUFE może przyczynić się do ich realizacji?

Wszystkie odpowiedzi muszą być przygotowane w języku angielskim. Nie zwlekaj z aplikacją, w naborze możemy przyjąć ich 60.

Jeśli potrzebujesz wskazówek, jak założyć konto na Wirtualnym Kampusie YUFE, zobacz film, w którym proces ten został zaprezentowany krok po kroku. Możesz również skorzystać z Virtual Campus Students' Manual.

Jeśli chcesz korzystać z oferty University of Essex i Universidad Carlos III De Madrid, pamiętaj aby dodać również listę swoich ocen. Można ją wygenerować w USOSie.

 

YUFE Student Journey a Erasmus+

 

Drodzy uczestnicy YUFE Student Journey!

Jeśli chcielibyście, by zajęcia w których braliście udział w ramach Projektu YUFE zostały Wam zaliczone w poczet programu studiów, złóżcie stosowne podanie do dziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów na Waszym wydziale. Wzór wniosku w wersji edytowalnej znajdziecie poniżej.

Wniosek o dodanie przedmiotu do programu.docx

Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć okresowych/Transcript of Records z uczelni, na której studiowaliście. Być może potrzebne będą też sylabusy wybranych przez Was zajęć, więc powinniście się liczyć z koniecznością ich dostarczenia.

YUFE Virtual Campus

Zachęcamy do przeglądania kompletnej oferty na YUFE Virtual Campus. Aby ułatwić poruszanie się po stronie przygotowaliśmy YUFE Virtual Campus Students' Manual. Mamy nadzieję, że pomoże to Wam skorzystać z pełni możliwości.

 

YUFE Academy

Akademia YUFE (YUFE Academy) to cykl wykładów otwartych dla wszystkich, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, których przedmiot mieści się w jednym bądź kilku z 4 obszarów tematycznych:

 • tożsamość europejska i odpowiedzialność Europy w globalnym świecie
 • dobrobyt obywateli,
 • społeczeństwa cyfrowe,
 • zrównoważony rozwój. 

Aktualna oferta dostępna jest na wirtualnym kampusie, można ją przeglądać po kliknięciu „View YUFE catalogue” i wejściu w kafel YUFE Academy Lectures. 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w ramach YUFE Academy wykłady wygłosili: 

 

YUFE Minors

 

YUFE Minors to kolejny etap budowania Europejskiego Uniwersytetu YUFE. To krótkie programy, oferowane przez uczelnie należące do YUFE i skierowane do osób na studiach licencjackich, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS. 

Na przykład studiując biologię, możesz wybrać YUFE Minor in Urban Ecology, aby pogłębić wiedzę w swojej dyscyplinie, lub możesz zdecydować się na zajęcia z Urban Health & Wellbeing, aby rozwijać swoje dodatkowe zainteresowania.

To doświadczenie zaowocuje nowymi umiejętnościami wyróżniającymi Cię na tle osób kończących Twój kierunek, co może się okazać istotną przewagą na rynku pracy.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są na jednej z partnerskich uczelni, z opcją realizowania niektórych aktywności również online.

YUFE Minors dotyczą tematyki powiązanej z życiem w miastach, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Na etapie pilotażowym YUFE proponuje cztery Minory. W każdym z nich może wziąć udział jednej student/studentka UMK.  

YUFE Minor (broszura informacyjna - wersja na telefon)

Minor at Urban Heritage (Uniwersytet w Antwerpii) 

Tematem bloku programowego jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp. W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.

Więcej informacji

Minor in Urban Sustainable Development  (Uniwersytet w Maastricht) 

Program jest inspirowany ekonomią obwarzanka autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny pułap zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. To doskonałe połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.

Więcej informacji

 Minor in Urban Ecology (Uniwersytet w Rijece) 

Zestaw kursów poszerzający wiedzę o relacji ludzi z naturą w zurbanizowanym środowisku. Gdy myślimy o miastach albo terenach zabudowanych, to bierzemy pod uwagę potrzeby ludzi. Natomiast, nie tylko ludzie zamieszkują miasta i właśnie powiązania z innymi organizmami będą przedmiotem bloku. Poruszone zostaną również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zużyciem naturalnych surowców, zanieczyszczeniem, rolą roślin w miastach i ekologicznych metodach produkcji żywności oraz konsumpcji.

Więcej informacji

Minor in Urban Health & Wellbeing (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Moduł adresowany jest do osób studiujących różne dyscypliny, a tematy szeroko związane z dobrostanem społeczności i zdrowiem publicznym analizowane będą pod różnym kątem.

Program oparty na tezie Lalonde porusza zagadnienia stylu życia, wpływów środowiskowych (z uwzględnieniem czynników socjoekonomicznych), warunków biologicznych i ochrony zdrowia.

Więcej informacji 

Obecnie zakończyła się rekrutacja do pierwszej pilotażowej edycji YUFE Minor, o kolejnej informować będziemy na tej stronie oraz na Portalu UMK.

admission_yufe@umk.pl 

 

Zajrzyj na: 

https://yufe.eu/students/ 

https://virtualcampus.yufe.eu/p/StudentPortal 

 

 

Masz pytanie, odwiedź YUFE FAQ lub napisz:

yufe@umk.pl

 

Mateusz Magalski
Oferta YUFE dla studentów i studentek; rekrutacja do YUFE
admission_yufe@umk.pl
tel.: 56 611 4968

Joanna Wińska
Gwiazdka językowa YUFE; potwierdzenie znajomości języka angielskiego
joanna.winska@umk.pl
tel.: 56 611 4965

Małgorzata Błaszczak
Uzyskiwanie Gwiazdek YUFE
malgorzatablaszczak@umk.pl
tel.: 56 611 4254

Karol Mojkowski
Koordynator instytucjonalny
karol.mojkowski@umk.pl
tel.: 56 611 4963

 

Grafika ilustruje wyniki badania zadowolenia studentek i studentów biorących udział w YUFE Introduction Offer.