Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia

Tu dowiesz się:

Zobacz, jakie możliwości oferuje YUFE Student Journey. (ulotka)

___________________________________________________________

W YUFE możesz stworzyć własny program nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich i kursów językowych oferowanych na 9. partnerskich europejskich uniwersytetach. Za zgodą dziekana przedmioty realizowane w trakcie Student Journey możesz wpisać na poczet swoich studiów.

Dodatkowo masz możliwość skorzystania z programów wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz lokalną społeczność, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności i doświadczenia.

Możesz studiować w dziesięciu różnych krajach, mieszkać np. w Hiszpanii, uczyć się włoskiego w Rzymie, pracować jako wolontariusz w Holandii oraz odbyć inspirujący staż na Cyprze lub w Finlandii. Możesz również wszystko to robić wirtualnie z UMK siedząc na ulubionej kanapie.

Spróbuj swoich sił i zdobądź YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu.

 

Z czego można skorzystać w trakcie YUFE Student Journey?

 • Z wykładów prowadzonych na wszystkich partnerskich uczelniach, nie tylko w języku angielskim,
 • z kursów językowych, i mniej oficjalnych, a równie skutecznych, kafejek i tandemów językowych,
 • z programów wspierających przedsiębiorczość, praktyk zawodowych, a także szkoleń z zakresu umiejętności miękkich,
 • z inicjatyw prospołecznych (sprawdź nasze Poradnie Studenckie oraz możlwie wolontariaty),
 • a przede wszystkim, z korzyści płynących ze studiowania w międzynarodowym środowisku.

Między kampusami YUFE można podróżować wirtualnie, fizycznie oraz w trybie łączonym (blended mobility).

Pamiętaj, w YUFE to od Ciebie zależy:

 • z ilu możliwości korzystasz, 
 • w jakim tempie realizujesz program, 
 • w którym momencie kończysz.  

YUFE rozpoznaje i nagradza każdą aktywność przyznając dyplomy, certyfikaty i gwiazdki.  

Gwiazdki YUFE (YUFE Stars)

Za studencką aktywność na polach: mobilności, językowym, zawodowym i społecznym przyznawane są YUFE Stars* (Mobility, Language, Professional lub Civic Star), będące dodatkowym poświadczeniem uczestnictwa, zaangażowania i rozwoju. Ten system zbudowaliśmy we współpracy z przedsiębiorcami, by jeszcze lepiej wyposażyć przyszłych absolwentów i przyszłe absolwentki na starcie ich drogi zawodowej.

 

 

Dla kogo jest YUFE Student Journey?

Program dedykowany jest osobom studiującym na przynajmniej 2 roku studiów licencjackich, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2. Maksymalny okres uczestnictwa w programie to 2 lata. Osoby, które:

 • zrealizują kursy akademickie YUFE za min. 12 ECTS
 • otrzymają przynajmniej 1 YUFE Star,
 • oraz skorzystają z min. 3 możliwości oferowanych w ramach YUFE Academy [cyklu wykładów, talk show’ów i warsztatów otwartych, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, więcej informacji znajdziesz niżej]

uzyskają YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu

Nie masz pewność, czy Twoja znajomość angielskiego jest wystarczająca?

Tu znajdziesz szczegółową informację o wymogach językowych >>>

A tu instrukcję, jak wykonać test na platformie Dialang poświadczający poziom znajomości języka angielskiego>>>

Chcesz dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj historie osób biorących udział w YUFE Student Joureny:

>>> ‘I shaped my bachelor’s degree by linking courses from other universities with my own. Taking multidisciplinary courses all over Europe was a unique experience.’ - Mikail Yildiz.
>>>‘You can pick your curriculum, which means you can shape your own education.’ - Adeniran Adewoye.
>>> ‘The professional skills you obtain are a big plus; you simply don’t get that from your regular degree.’ - Beatrice Carniato.
>>> Once you are part of YUFE, you can go wherever you want to within the partner network. It’s very well organised, and I wouldn’t have had all these opportunities otherwise.’ - Camilla Pasquali.
>>> ‘Learning new languages, and working together with students from different countries will help me as I’m probably going to work abroad in the future. I never had a knack for languages, but through YUFE, I got to pick the way I learn a new language, which works really well.’ - Miek Bruggen.
>>> ‘You can build your own programme: it is up to you to decide which courses you want to follow.’ - Silvia Benito Martinez.

Jak aplikować?

Kolejna rekrutacja planowana jest na początku przyszłego roku akademickiego.

Aby aplikować, załóż konto na wirtualnym kampusie YUFE - używając swojego studenckiego adresu e-mail, uzupełnij profil i wypełnij formularz rejestracji online.

YUFE Student Journey a Erasmus+

 

Drodzy uczestnicy YUFE Student Journey!

Jeśli chcielibyście, by zajęcia w których braliście udział w ramach Projektu YUFE zostały Wam zaliczone w poczet programu studiów, złóżcie stosowne podanie do dziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów na Waszym wydziale. Wzór wniosku w wersji edytowalnej znajdziecie poniżej.

Wniosek o dodanie przedmiotu do programu.docx

Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć okresowych/Transcript of Records z uczelni, na której studiowaliście. Być może potrzebne będą też sylabusy wybranych przez Was zajęć, więc powinniście się liczyć z koniecznością ich dostarczenia.

YUFE Virtual Campus

Zachęcamy do przeglądania kompletnej oferty na YUFE Virtual Campus. Aby ułatwić poruszanie się po stronie przygotowaliśmy YUFE Virtual Campus Students' Manual. Mamy nadzieję, że pomoże to Wam skorzystać z pełni możliwości.

 

YUFE Academy

Akademia YUFE (YUFE Academy) to cykl wykładów otwartych dla wszystkich, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, których przedmiot mieści się w jednym bądź kilku z 4 obszarów tematycznych:

 • tożsamość europejska i odpowiedzialność Europy w globalnym świecie
 • dobrobyt obywateli,
 • społeczeństwa cyfrowe,
 • zrównoważony rozwój. 

Aktualna oferta dostępna jest na wirtualnym kampusie, można ją przeglądać po kliknięciu „View YUFE catalogue” i wejściu w kafel YUFE Academy Lectures. 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w ramach YUFE Academy wykłady wygłosili: 

 

YUFE Minors

To moduły, oferowane przez uczelnie należące do YUFE i skierowane do osób na studiach licencjackich, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć dodatkowe 30 punktów ECTS spędzając letni semestr w Anglii, Chorwacji, Holandii, Belgii. W ofercie są też dwa moduły na UMK. 

Możesz wybrać Minor związany z głównym kierunkiem studiów, aby pogłębić wiedzę w swojej dyscyplinie lub zdecydować się na zajęcia zgodne z dodatkowymi zainteresowaniami.

Obecnie rekrutacja jest zamknięta, kolejna odbędzie się wiosną 2024r.

W ostatnim naborze przygotowano 7 modułów:

YUFE Minor Uniwersytet Krótka charakterystyka modułu
Urban Ecology University of Rijeka Minor skupia się na relacjach między ludźmi a "naturą" w środowiskach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem różnych żywych istot dzielących z ludźmi przestrzeń. Zgłębiane będą również kwestie zrównoważonego rozwoju w życiu miejskim, takie jak wykorzystanie zasobów naturalnych (np. wody), zanieczyszczenie, miejsce i rola życia roślin w przestrzeni miejskiej oraz zrównoważone metody produkcji i konsumpcji żywności.
Urban Sustainable Development University of Maastricht Moduł jest inspirowany teorią „ekonomii obwarzanka” autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny poziom zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m. in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. Blok oferuje połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.
Cities and urbanization: Interdisciplinary perspectives University of Antwerp

Miasta i urbanizacja są coraz częściej wskazywane zarówno jako przyczyna, jak i środek zaradczy na najważniejsze współczesne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i konflikty polityczne. Celem modułu jest zapewnienie studentom i studentkom kompleksowego zrozumienia kluczowych koncepcji w dziedzinie studiów miejskich. Poprzez szereg kursów zgłębiona zostanie wielowymiarowość miast i procesów urbanizacji.

Heritage University of Antwerp

Tematem bloku programowego jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp.W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.

Societal issues in a contemporary world University of Essex

Program porusza kwestie od etyki po zrównoważony rozwój dając historyczną perspektywę na mechanizmy, które ukształtowały nasz wielokulturowy i wzajemnie powiązany świat. Minor umożliwia zgłębianie współczesnych kwestii społecznych z wielu punktów widzenia, z wyborem kursów z zakresu socjologii, filozofii, historii, polityki, praw człowieka i literatury.

Urban Health & Wellbeing Nicolaus Copernicus University in Torun Moduł jest skierowany do szerokiej społeczności akademickiej zainteresowanej zdrowiem w mieście oraz szeroko rozumianym podejściem wellbeing. Minor doskonale wpisuje się w strategię "Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku" zaproponowaną przez Światową Deklarację Zdrowia i uwzględnienia wszystkie uwarunkowania zdrowotne Lalonde'a. Zajęcia obejmować będą obszary: styl życia, czynniki środowiskowe (w tym czynniki społeczno-ekonomiczne, środowisko życia i pracy), uwarunkowania biologiczne i ochrona zdrowia.
Sustainable Tourism Nicolaus Copernicus University in Torun Kluczową rolę odgrywają w module dwa przedmioty - jeden odnoszący się do głównych trendów w turystyce, a drugi prezentujący styl myślenia o odpowiedzialnym rozwoju. Minor skupia się na turystyce zrównoważonej, w której zwraca się uwagę na zasoby naturalne i antropogeniczne. W modułach przedmioty odnoszą się do poszczególnych zasobów, które mogą stanowić podstawę ich właściwego wykorzystania w turystyce.

Udział w YUFE Minor jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, z opcją realizowania niektórych aktywności również online. Wyjazd finansowany jest ze środków Erasmus+. Językiem wykładowym jest język angielski, dlatego też wymagana jest znajomość na poziomie B2. Poza kursami akademickimi studenci i studentki będą pracować na rozwiązaniem konkretnego realnego problemu z jakim boryka się lokalna społeczność w grupie Challenge Team. Ich prace będą wspierać osoby z kadry naukowej oraz eksperci i ekspertki spoza uczelni.

 

 

 

Zajrzyj na: 

https://yufe.eu/students/ 

https://virtualcampus.yufe.eu/p/StudentPortal 

 

 

Masz pytanie, odwiedź YUFE FAQ lub napisz:

yufe@umk.pl

 

Mateusz Magalski
Oferta YUFE dla studentów i studentek; rekrutacja do YUFE
admission_yufe@umk.pl
tel.: 56 611 4968

Joanna Wińska
Gwiazdka językowa YUFE; potwierdzenie znajomości języka angielskiego
joanna.winska@umk.pl
tel.: 56 611 4965

Małgorzata Błaszczak
Uzyskiwanie Gwiazdek YUFE
malgorzatablaszczak@umk.pl
tel.: 56 611 4254

Karol Mojkowski
Koordynator instytucjonalny
karol.mojkowski@umk.pl
tel.: 56 611 4963

 

Grafika ilustruje wyniki badania zadowolenia studentek i studentów biorących udział w YUFE Introduction Offer.