Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studia

Tu dowiesz się:

 

 

Otwarte nabory:

Nabór do YUFE Student Journey
2.04 - 24.05.2024
Szczegóły poniżej

___________________________________________________________

W YUFE możesz stworzyć własny program nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich i kursów językowych oferowanych na 9. partnerskich europejskich uniwersytetach. Za zgodą dziekana przedmioty realizowane w trakcie Student Journey możesz wpisać na poczet swoich studiów.

Dodatkowo masz możliwość skorzystania z programów wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz lokalną społeczność, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności i doświadczenia.

Możesz studiować w dziesięciu różnych krajach, mieszkać np. w Hiszpanii, uczyć się włoskiego w Rzymie, pracować jako wolontariusz w Holandii oraz odbyć inspirujący staż na Cyprze lub w Finlandii. Możesz również wszystko to robić wirtualnie z UMK siedząc na ulubionej kanapie.

Spróbuj swoich sił i zdobądź YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu.

 

Z czego można skorzystać w trakcie YUFE Student Journey?

 • Z wykładów prowadzonych na wszystkich partnerskich uczelniach, nie tylko w języku angielskim,
 • z kursów językowych, i mniej oficjalnych, a równie skutecznych, kafejek i tandemów językowych,
 • z programów wspierających przedsiębiorczość, praktyk zawodowych, a także szkoleń z zakresu umiejętności miękkich,
 • z inicjatyw prospołecznych (sprawdź nasze Poradnie Studenckie oraz możlwie wolontariaty),
 • a przede wszystkim, z korzyści płynących ze studiowania w międzynarodowym środowisku.

Między kampusami YUFE można podróżować wirtualnie, fizycznie oraz w trybie łączonym (blended mobility).

Pamiętaj, w YUFE to od Ciebie zależy:

 • z ilu możliwości korzystasz, 
 • w jakim tempie realizujesz program, 
 • w którym momencie kończysz.  

YUFE rozpoznaje i nagradza każdą aktywność przyznając dyplomy, certyfikaty i gwiazdki.  

Gwiazdki YUFE (YUFE Stars)

Za studencką aktywność na polach: mobilności, językowym, zawodowym i społecznym przyznawane są YUFE Stars* (Mobility, Language, Professional lub Civic Star), będące dodatkowym poświadczeniem uczestnictwa, zaangażowania i rozwoju. Ten system zbudowaliśmy we współpracy z przedsiębiorcami, by jeszcze lepiej wyposażyć przyszłych absolwentów i przyszłe absolwentki na starcie ich drogi zawodowej.

 

 

Dla kogo jest YUFE Student Journey?

Program dedykowany jest osobom studiującym, które zaliczyły przynajmniej pierwszy semestr studiów licencjackich i które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2. Maksymalny okres uczestnictwa w programie to 2 lata. Osoby, które:

 • zrealizują kursy akademickie YUFE za min. 12 ECTS
 • otrzymają przynajmniej 1 YUFE Star,
 • oraz skorzystają z min. 3 możliwości oferowanych w ramach YUFE Academy [cyklu wykładów, talk show’ów i warsztatów otwartych, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, więcej informacji znajdziesz niżej]

uzyskają YUFE Student Journey Certificate – dyplom jednego z pierwszych konsorcjów aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu

Nie masz pewność, czy Twoja znajomość angielskiego jest wystarczająca?

Tu znajdziesz szczegółową informację o wymogach językowych >>>

A tu instrukcję, jak wykonać test na platformie Dialang poświadczający poziom znajomości języka angielskiego>>>

Chcesz dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj historie osób biorących udział w YUFE Student Joureny:

>>> ‘I shaped my bachelor’s degree by linking courses from other universities with my own. Taking multidisciplinary courses all over Europe was a unique experience.’ - Mikail Yildiz.
>>>‘You can pick your curriculum, which means you can shape your own education.’ - Adeniran Adewoye.
>>> ‘The professional skills you obtain are a big plus; you simply don’t get that from your regular degree.’ - Beatrice Carniato.
>>> Once you are part of YUFE, you can go wherever you want to within the partner network. It’s very well organised, and I wouldn’t have had all these opportunities otherwise.’ - Camilla Pasquali.
>>> ‘Learning new languages, and working together with students from different countries will help me as I’m probably going to work abroad in the future. I never had a knack for languages, but through YUFE, I got to pick the way I learn a new language, which works really well.’ - Miek Bruggen.
>>> ‘You can build your own programme: it is up to you to decide which courses you want to follow.’ - Silvia Benito Martinez.

Jak aplikować?

Od 2 kwietnia do 24 maja 2024 r. można aplikować do programu.

Aby się zapisać, załóż konto na wirtualnym kampusie YUFE - używając swojego studenckiego adresu e-mail, uzupełnij profil i wypełnij formularz rejestracji online.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapisz się na YUFE Online Open Day:

16 April 2024 11:00-13:00cet 

13 May 2024 11:00-13:00cet

YUFE Student Journey a Erasmus+

 

Drodzy uczestnicy YUFE Student Journey!

Jeśli chcielibyście, by zajęcia w których braliście udział w ramach Projektu YUFE zostały Wam zaliczone w poczet programu studiów, złóżcie stosowne podanie do dziekana odpowiedzialnego za sprawy studentów na Waszym wydziale. Wzór wniosku w wersji edytowalnej znajdziecie poniżej.

Wniosek o dodanie przedmiotu do programu.docx

Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć okresowych/Transcript of Records z uczelni, na której studiowaliście. Być może potrzebne będą też sylabusy wybranych przez Was zajęć, więc powinniście się liczyć z koniecznością ich dostarczenia.

YUFE Virtual Campus

Zachęcamy do przeglądania kompletnej oferty na YUFE Virtual Campus. Aby ułatwić poruszanie się po stronie przygotowaliśmy YUFE Virtual Campus Students' Manual. Mamy nadzieję, że pomoże to Wam skorzystać z pełni możliwości.

 

YUFE Academy

Akademia YUFE (YUFE Academy) to cykl wykładów otwartych dla wszystkich, odbywających się online na wszystkich uniwersytetach YUFE, których przedmiot mieści się w jednym bądź kilku z 4 obszarów tematycznych:

 • tożsamość europejska i odpowiedzialność Europy w globalnym świecie
 • dobrobyt obywateli,
 • społeczeństwa cyfrowe,
 • zrównoważony rozwój. 

Aktualna oferta dostępna jest na wirtualnym kampusie, można ją przeglądać po kliknięciu „View YUFE catalogue” i wejściu w kafel YUFE Academy Lectures. 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w ramach YUFE Academy wykłady wygłosili: 

 

YUFE Minors

To moduły, oferowane przez uczelnie należące do YUFE i skierowane do osób na studiach licencjackich, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć dodatkowe 30 punktów ECTS spędzając zimowy semestr roku akademickiego 2024/2025 w Anglii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii czy na Cyprze. W ofercie znajduje się również moduł realizowany na UMK. 

Możesz wybrać Minor związany z głównym kierunkiem studiów, aby pogłębić wiedzę w swojej dyscyplinie lub zdecydować się na zajęcia zgodne z dodatkowymi zainteresowaniami.

Kolejny nabór planowany jest jesienią 2024r.

Moduły w ofercie na rok 24/25:

YUFE Minor

Uniwersytet

Krótka charakterystyka modułu

Boarders, Europe & Russia (BEAR)

University of Eastern Finland

Moduł oferuje krytyczne i multidyscyplinarne spojrzenie na granice, które wpływają na Europę i jej powiązania z globalne. Kursy z zakresu geografii człowieka, historii, nauk społecznych, kulturoznawstwa i teologii oferują wgląd zwłaszcza w wielowarstwowe transformacje polityczne, społeczne i kulturowe oraz rozłamy, których UE i Europa doświadczyły w ciągu ostatnich 30 lat. Era otwarcia granic po zimnej wojnie zmieniła się w rosnącą polaryzację i sekurytyzację związaną z granicami i mobilnością. Studenci zdobędą wiedzę na temat koncepcji, np. teorii granic, krytycznej geopolityki, transnacjonalizmu i postkolonializmu.

Economic Development

 

Universidad Carlos III De Madrid

Minor in Economic Development zapewnia studentom kompleksowe zrozumienie kwestii rozwoju gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Program obejmuje szeroki zakres tematów, w tym zasady ekonomii, ekonomię regionalną i miejską, makroekonomię, ekonomię integracji europejskiej, wzrost gospodarczy, postęp gospodarczy w Hiszpanii w latach 1850-2000, pomoc międzynarodową i współpracę na rzecz rozwoju, kraje wschodzące, ekonomię międzynarodową, w tym integrację gospodarczą i międzynarodową ekonomię polityczną.

Urban Sustainable Development

University of Maastricht

Celem tego kursu jest wspieranie głębokiego zrozumienia zrównoważonego rozwoju miast, umożliwiając studentom podejmowanie wieloaspektowych wyzwań poprzez zintegrowaną perspektywę. Program podkreśla wzajemne powiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, co sprawia, że konieczne jest podejmowanie wyzwań w sposób kompleksowy, a nie w oderwaniu od siebie.

Urban ecology in Europe: public policies, cultural narratives

 

Sorbonne Nouvelle University

Moduł zapewnia wielowymiarowe zrozumienie ekologii miejskiej w Europie wraz z jej głównymi zagadnieniami i perspektywami. W czasach, gdy miasta i obszary metropolitalne stoją już w obliczu degradacji środowiska i zmian klimatycznych, polityka miejska jest intensywnie modernizowana i dostosowywana w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań dla nowych wyzwań.

Urban Environmental and Sustainability Education

 

University of Cyprus

Ponieważ miasta wciąż się rozwijają i stoją przed licznymi wyzwaniami, edukacja staje się coraz bardziej istotna i niezbędna do budowania zrównoważonego, sprawiedliwego i odpornego ustroju miejskiego. Program obejmuje szeroki zakres tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, zarządzaniem środowiskiem, równością społeczną i rentownością ekonomiczną. Umożliwia jednostkom, społecznościom i liderom podejmowanie świadomych decyzji, promowanie zrównoważonych praktyk i opowiadanie się za polityką, która przyczynia się do długoterminowego dobrobytu obszarów miejskich.

Heritage

University of Antwerp

Tematem bloku programowego jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp.W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.

Societal issues in a contemporary world

University of Essex

Program porusza kwestie od etyki po zrównoważony rozwój dając historyczną perspektywę na mechanizmy, które ukształtowały nasz wielokulturowy i wzajemnie powiązany świat. Minor umożliwia zgłębianie współczesnych kwestii społecznych z wielu punktów widzenia, z wyborem kursów z zakresu socjologii, filozofii, historii, polityki, praw człowieka i literatury.

Urban Health & Wellbeing

Nicolaus Copernicus University in Torun

Moduł jest skierowany do szerokiej społeczności akademickiej zainteresowanej zdrowiem w mieście oraz szeroko rozumianym podejściem wellbeing. Minor doskonale wpisuje się w strategię "Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku" zaproponowaną przez Światową Deklarację Zdrowia i uwzględnienia wszystkie uwarunkowania zdrowotne Lalonde'a. Zajęcia obejmować będą obszary: styl życia, czynniki środowiskowe (w tym czynniki społeczno-ekonomiczne, środowisko życia i pracy), uwarunkowania biologiczne i ochrona zdrowia.

Udział w YUFE Minor jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025, z opcją realizowania niektórych aktywności również online. Wyjazd finansowany jest ze środków Erasmus+. Językiem wykładowym jest język angielski, dlatego też wymagana jest znajomość na poziomie B2. Poza kursami akademickimi studenci i studentki będą pracować na rozwiązaniem konkretnego realnego problemu z jakim boryka się lokalna społeczność w grupie Challenge Team. Ich prace będą wspierać osoby z kadry naukowej oraz eksperci i ekspertki spoza uczelni.

Więcej informacji wraz z szczegółowym programem każdego modułu dostępny jest na stronie https://virtualcampus.yufe.eu/p/programmes/category/minors

Zwróćcie uwagę na daty! Czekamy na Wasze zgłoszenia do 16 marca 2024, pod adresem admission_yufe@umk.pl . Daty podane w Wirtualnym Kampusie YUFE są datami obowiązującymi na kolejnym etapie rejestracji, po weryfikacji pierwszych zgłoszeń.

 

 

 

Zajrzyj na: 

https://yufe.eu/students/ 

https://virtualcampus.yufe.eu/p/StudentPortal 

 

 

Masz pytanie, odwiedź YUFE FAQ lub napisz:

yufe@umk.pl

 

Mateusz Magalski
Oferta YUFE dla studentów i studentek; rekrutacja do YUFE
admission_yufe@umk.pl
tel.: 56 611 4968

Joanna Wińska
Gwiazdka językowa YUFE; potwierdzenie znajomości języka angielskiego
joanna.winska@umk.pl
tel.: 56 611 4965

Małgorzata Błaszczak
Uzyskiwanie Gwiazdek YUFE
malgorzatablaszczak@umk.pl
tel.: 56 611 4254

Karol Mojkowski
Koordynator instytucjonalny
karol.mojkowski@umk.pl
tel.: 56 611 4963

 

Grafika ilustruje wyniki badania zadowolenia studentek i studentów biorących udział w YUFE Introduction Offer.