COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Dla biznesu
Strona główna > Dla biznesu

Dla biznesu

Strona główna > Dla biznesu

 Dla biznesu

Centrum Przed­siębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

Inicjowanie działalności gospodarczej

Akademicka Platforma Innowacji

Oferty współpracy

Biuro Karier UMK

Zgłaszanie ofert pracy i praktyk dla studentów UMK

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpo­wie­dzial­ności Biznesu UMK

Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych (UCEP)

Centrum Transferu Technologii

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Rzecznik patentowy

Studia podyplomowe