COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Przedsięzwzięcie „Premia na horyzoncie 2”


Flaga i godło Rezczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PRZEDSIĘWZIĘCIE „PREMIA NA HORYZONCIE 2”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programu ramowego HORYZONT 2020 oraz programu EURATOM.

Plakat