COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Zespół Doradczy Rektora

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Zastępca przewodniczącego: dr Tomasz Jędrzejewski, Kanclerz UMK

Członkowie Zespołu:

  • prof. dr hab. Adam Buciński, Kierownik Katedry Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny CM
  • prof. dr hab. Przemysław Nehring, Prorektor ds. Kształcenia
  • prof. dr hab. Beata Przyborowska, Prorektor ds. Studenckich
  • mgr Marzena Ruczyńska, Zastępca Kanclerza ds. CM
  • Hubert Długołęcki, Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

 

Regionalny koordynator monitorujący sytuację epidemiczną na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim: prof. dr hab. Wojciech Wysota

Uczelniany koordynator monitorujący sytuację epidemiczną na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim: mgr Izabela Kurjata

 

Zarządzenie Nr 164 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zespołu doradczego rektora do spraw zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19