COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

NAWA - programy

 

 

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów.

Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

 

Trwające nabory:

Wszelkie informacje pod adresem:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

 

Aktualne procedury naborów UMK:

Program Partnerstwa Strategiczne Procedura

Więcej informacji pod adresem:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/partnerstwa-strategiczne

 

Informacja o zakończonych naborach:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone

 


 
Osoba do kontaktu:
Sylwia Marek
DMPiME UMK
e-mail: nawaumk@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75