Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

NAWA - programy

 

 

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów.

Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

 

Wnioski w projektach instytucjonalnych należy składać według ustalonej procedury - procedura programy instytucjonalne

Konkretne projekty mogą posiadać dodatkowe regulacje i wymagania.

 

 Aktualne nabory NAWA:

Granty interwencyjne NAWA – 2 runda naboru

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  1. koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  2. koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  3. koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  4. koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 września do 15 listopada 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) - wyłącznie za pośrednictwie systemu teleinformatycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zgodnie z ogólną procedurą składania wniosków w programach NAWA na UMK, kompletny wniosek – zgodnie z wymaganiami programu (Ogłoszenie), należy złożyć do DMPiME najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu złożenia aplikacji do NAWA.

W związku z ograniczoną liczbą aplikacji możliwych do wysyłki przez UMK (3 wnioski) o złożeniu aplikacji do systemu NAWA decyduje kolejność przesłania kompletnego wniosku do DMPiME, jednak nie później niż ww. terminie.

Zgodnie z procedurą dotyczącą programu Granty Interwencyjne NAWA na UMK - Procedura, razem z wnioskiem należy złożyć:

- prośbę o zgodę na złożenie wniosku,

- syntetyczny opis projektu,

- akceptację Kierownika Jednostki i Dziekana,

- adres email wykorzystany do założenia konta w systemie NAWA.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 


 

Więcej informacji o aktualnych naborach:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace


 


 
Osoba do kontaktu:
Sylwia Marek
DMPiME UMK
e-mail: sylwia.marek@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75