COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
NAWA - programy

NAWA - programy

 NAWA - programy

 

 

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów.

Uwaga: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

 

TRWAJĄCE NABORY:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

 

*) Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA UMK do 22.10.2021

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Ukrainy. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Z wnioskami o  finansowanie występuje Uczelnia. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary projektów:

  • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
  • nowe substancje i materiały;
  • nauki społeczne i humanistyczne;
  • technologie obronne.

Priorytetem projektu jest udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.

Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Ukrainie, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron.

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Więcej pod adresem:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina

Pytania w sprawie składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub telefonicznie pod numer 56-611-48-75.

 

*) Granty Interwencyjne NAWA, edycja druga

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA UMK od 1.09.2021 do 31.10.2021.

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. 

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.Finansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 300 000zł.

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Nabór wniosków w drugiej edycji przez NAWA jest prowadzony od 1 września 2021 roku. Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. Wnioskodawcą jest uczelnia.

Wnioskodawca - UMK może złożyć łącznie nie więcej niż 3 wnioski w danym naborze. W związku z tym, wymagane jest przesłanie do Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej na adres: nawaumk@umk.pl podania do Prorektora oraz krótkiego opisu wniosku, zaakceptowanego przez Dziekana i Kierownika Jednostki, w terminie do dnia 31.10.2021 r. O kolejności rozpatrywania podań przez Prorektora decyduje data wpływu podania na adres email: nawaumk@umk.pl.

Procedura na UMK konkursu Procedura Granty Interwencyjne

 

Więcej pod adresem:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/granty-interwencyjne-nawa-edycja-druga-2

Pytania w sprawie procedury składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub telefonicznie pod numer 56-611-48-75.

 

*)NAWA PRELUDIUM BIS 1

TERMIN ZGŁOSZEŃ od 04.01.2021 do 10.12.2024

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Wniosek o finansowanie Stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1. 

Więcej pod adresem:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1

Pytania w sprawie składania wniosków na UMK proszę kierować na adres: nawaumk@umk.pl lub telefonicznie pod numer 56-611-48-75.

 

Informacja o zakończonych naborach:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone

 


 
Osoba do kontaktu:
Sylwia Marek
DMPiME UMK
e-mail: nawaumk@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75