Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

NAWA - programy

 

 

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla naukowców i doktorantów.

UWAGA: nabory prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login. Wnioski składane w formie papierowej nie są rozpatrywane.

  • Wnioski w projektach instytucjonalnych należy składać według ustalonej procedury - procedura programy instytucjonalne
  • Konkretne projekty mogą posiadać dodatkowe regulacje i wymagania.


Więcej informacji o aktualnych naborach:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace 
Osoba do kontaktu:
mgr Sylwia Marek
DMPiME UMK
e-mail: sylwia.marek@umk.pl
tel: +48 56 611-48-75