COVID-19: informacje dla społeczności UMK
prof. Stanisław Sudoł

prof. Stanisław Sudoł

 prof. Stanisław Sudoł

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł jest ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w 1993 r.) i jego dziekanem w latach 1976-80. Urodził się w 1928 roku, dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1970 r., a od 1990 r. jest profesorem zwyczajnym. Na UMK prof. Sudoł pracuje od 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98). W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Wypromował 11 doktorów. Opracował kilka cenionych podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce.

Prof. Sudoł jest członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.