COVID-19: informacje dla społeczności UMK

 Erasmus+

Rekrutacja
uzupełniająca
na studia -
sem. letni
2020/2021

Aktualności

Program

Struktura
Kraje partnerskie
Realizowane projekty

Koordynatorzy i dziekanaty

Dane kontaktowe do osób zajmujących się programem na wydziałach

Umowy między- instytucjo- nalne

Erasmus+
studia

Informacje dla studentów wyjeżdżających na studia

Erasmus+ praktyki

Informacje dla studentów wyjeżdżających na praktyki

Pracownicy

Informacje dla wyjeżdżających pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt

INCOMING

Information for incoming students and staff