COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Kursy językowe dla pracowników administracji
Strona główna > Współpraca międzynarodowa > Welcome To Poland > Kursy językowe dla pracowników administracji

Kursy językowe dla pracowników administracji

Strona główna > Współpraca międzynarodowa > Welcome To Poland > Kursy językowe dla pracowników administracji

 Kursy językowe dla pracowników administracji

W ramach projektu „NCU 4U” proponujemy pracownikom administracyjnym UMK skorzystanie z udziału w kursach językowych: język angielski „Business English”, język rosyjski oraz język chiński. Przewidziano dwie edycje szkoleń i przeszkolenie 60 osób. Kurs trwa łącznie 50 godzin dydaktycznych, podzielonych na 25 spotkań (każde spotkanie trwa 90 minut).

Pierwsza edycja rozpoczęła się w drugim semestrze roku akademickiego 2018/19 i będzie kontynuowana w I semestrze roku akademickiego 2019/20.

Druga edycja rozpoczyna się w roku akademickim – 2019/20. Każdy z pracowników może wziąć udział tylko w jednym kursie.

 

Szczegóły dotyczące kursów, warunków uczestnictwa oraz rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie

Aby zakwalifikować się na kurs należy dokonać rejestracji zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy

 

II edycja

Rekrutacja do II edycji trwa od 9 do 20 września 2019 r. Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w kursie drogą mailową przed rozpoczęciem kursów. Na etapie rekrutacji wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż miejsc komisja kwalifikacyjna może wprowadzić dodatkowe kryterium kwalifikacyjne, np. test językowy.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie pisemnej zgody przełożonego na uczestnictwo w szkoleniu oraz podpisanie innych wymaganych dokumentów (załączniki nr 1-3). Poniższe dokumenty należy dostarczyć do DMPiME dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na kurs.

 

  1. Kurs języka angielskiego „Business English” w drugiej edycji poprowadzi mgr Anna Golańska. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 14.00 - 15:30 (od 11.10.2019) w Sali 19, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11
  2. Kurs języka rosyjskiego (poziom podstawowy bądź średniozaawansowany w zależności od potrzeb grupy) w drugiej edycji poprowadzi mgr Łukasz Piotrowski. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 14.00 – 15.30 (od 07.10.2019) w Sali nr 14, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11
  3. Kurs języka chińskiego (poziom podstawowy) w drugiej edycji poprowadzi dr Hanna Kupś. Zajęcia odbywać się będą w środy (od 30.10.2019), w godz. 13.30-15.00, w Sali nr 14, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11

Zajęcia rozpoczynają się od drugiego tygodnia października 2019 r.

 

I edycja

Uwaga II część zajęć (po przerwie wakacyjnej) rozpoczyna się od 08 października 2019 r.

Rekrutacja w I edycji trwa od 20 do 27 lutego 2019 r. Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w kursie drogą mailową przed rozpoczęciem kursów. Na etapie rekrutacji wymagane jest jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie pisemnej zgody przełożonego na uczestnictwo w szkoleniu oraz podpisanie innych wymaganych dokumentów (załączniki nr 1-3). Poniższe dokumenty należy dostarczyć do DMPiME dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na kurs.

 

  1. Kurs języka angielskiego „Business English” w pierwszej edycji poprowadzi mgr Anna Golańska. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 14.00 - 15:30 (od 2.04.2019) w sali 13, do końca marca w godz. 15.00 -16.30 w Sali nr 11, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11
  2. Kurs języka rosyjskiego (poziom podstawowy) w pierwszej edycji poprowadzi mgr Łukasz Piotrowski. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 13.00 – 14.30, w Sali nr 13, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11
  3. Kurs języka chińskiego (poziom podstawowy) w pierwszej edycji poprowadzi dr Hanna Kupś. Zajęcia odbywać się będą w środy, w godz. 13.30-15.00, w Sali nr 13, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu marca 2019 r., tj. od 11 marca 2019 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akadamickiej.