Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kursy językowe dla pracowników administracji

W ramach projektu „NCU 4U” Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobliności Edukacyjnej (wówczas Dział Współpracy Międzynarodowej) zaproponował pracownikom administracyjnym UMK możliwość wzięcia udziału w kursach językowych: język angielski „Business English”, język rosyjski oraz język chiński. Przewidziano dwie edycje szkoleń i przeszkolenie 60 osób. Kurs trwał łącznie 50 godzin dydaktycznych, podzielonych na 25 spotkań (każde spotkanie po 90 minut).

Pierwsza edycja rozpoczęła się w drugim semestrze roku akademickiego 2018/19 i kontynuowana była w I semestrze roku akademickiego 2019/20.

Druga edycja odbyła się w roku akademickim – 2019/20. Każdy z pracowników mógł wziąć udział tylko w jednym kursie.

 

Szczegóły dotyczące kursów, warunków uczestnictwa oraz rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie

Potrzebne dokumenty:

 W I i w II edycji kursy poprowadzili:

  1. Kurs języka angielskiego „Business English” poprowadzi mgr Anna Golańska. 
  2. Kurs języka rosyjskiego (poziom podstawowy bądź średniozaawansowany w zależności od potrzeb grupy) poprowadzi mgr Łukasz Piotrowski. 
  3. Kurs języka chińskiego (poziom podstawowy) poprowadzi dr Hanna Kupś. 

Zajęcia rozpoczęły się w pierwszej edycji od 11 marca 2019 r., w drugiej od drugiego tygodnia października 2019 r., początkowo odbywały się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a następnie ze względu na sytuację pandemiczną Covid-19 zostały przeniesione do przestrzeni internetowej.

Zrealizowano dwie (po 1 grupie) edycje kursów języka angielskiego i rosyjskiego w wymiarze po 50 godzin lekcyjnych oraz jedną edycję języka chińskiego (20 godzin lekcyjnych).  

Kursy zostały zakończone wydaniem certyfikatu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akadamickiej.