Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodnicząca Rady
mgr Justyna Morzy
Członkowie Rady
prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
dr Agata Karska
prof. dr hab. Andrzej Rozkosz
prof. dr hab. Maciej Zastempowski
mgr Henryk Dulanowski
mgr inż. Janusz Niedźwiecki
mgr Robert Mikołaj Włosiński

 po. przewodniczącej Samorządu Studenckiego
Marta Kuta

Kontakt z Radą:
rada.uniwersytetu@umk.pl