Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodnicząca Rady
mgr Justyna Morzy
Członkowie Rady
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK
mgr Henryk Dulanowski
dr hab. Piotr Jan Kopiński, prof. UMK
mgr inż. Janusz Niedźwiecki
dr inż. Łukasz Jan Niewiara
dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
mgr Robert Mikołaj Włosiński
 
przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Paulina Politowska

Kontakt z Radą: rada.uniwersytetu@umk.pl