Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodnicząca Rady
mgr Justyna Morzy
Członkowie Rady
mgr Henryk Dulanowski
dr hab. Piotr Jan Kopiński, prof. UMK
mgr inż. Janusz Niedźwiecki
dr inż. Łukasz Jan Niewiara
dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
mgr Robert Mikołaj Włosiński
 
przewodniczący Samorządu Studenckiego
Hubert Długołęcki

Kontakt z Radą: rada.uniwersytetu@umk.pl