Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

System Identyfikacji Wizualnej UMK

Prezentowany system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to kompleksowy, spójny ideowo i graficznie, złożony, wielowątkowy projekt łączący znaki graficzne, kolorystykę i typografię w usystematyzowany zbiór elementów, stanowiących tożsamość toruńskiej uczelni.

Księga Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stanowi zbiór wzorców podstawowych elementów systemu komunikacji wizualnej oraz reguł dotyczących ich konstrukcji i stosowania.

Szczegółowe wytyczne dotyczące znaku głównego Uczelni (logo), podpo­rząd­ko­wa­nych mu znaków wydziałowych (logo), logotypów, liternictwa i kodu kolorystycznego na różnych polach eksploatacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) są obowiązujące dla jednostek wewnętrznych Uczelni oraz dla instytucji i podmiotów z nią współpracujących.

Założenia systemu wizualnego mają na celu stworzenie spójnego wizerunku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, budując tym samym świadomość stabilnej, wiarygodnej i nowoczesnej marki. Dla dobra wizerunku Uczelni ważne jest zachowanie jednolitych standardów komunikacji, co wiąże się z konsekwentnym stosowaniem wszystkich zawartych w opracowaniu wytycznych projektowych.