Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów oraz wykonawców w projektach

Obsługą administracyjno-finansową służbowych wyjazdów zagranicznych uregulowanych niniejszą procedurą zajmuje się

Dział Nauki
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, pokój 100 D

tel: +48 56 611 42 29 / 42 85

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00

Umów się na spotkanie: https://www.umk.pl/formularze/rejestracja_dn/


 

UWAGA

Wyjazdy w ramach projektów Erasmus+ regulują odrębne regulaminy: https://www.umk.pl/wspolpraca/

Niniejsza procedura nie dotyczy także wyjazdów uregulowanych umowami stażowymi, i wyjazdów, które finansowane są bezpośrednio przez instytucje zewnętrzne, lub na które wypłacany jest ryczałt przez Dział Płac UMK.


WERSJA ANGIELSKOJĘZYCZNA / ENGLISH VERSION

Dla pracowników, doktorantów i studentów UMK, którzy nie posługują się językiem polskim udostępniamy procedurę w języku angielskim: https://www.umk.pl/en/research/travel/

For employees, doctoral students and students of the Nicolaus Copernicus University who do not speak Polish, we provide the procedure in English: https://www.umk.pl/en/research/travel/