Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach