Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Diety i limity na noclegi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

W związku ze zmianą  rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2022, poz. 2302) uprzejmie informujemy osoby wyjeżdżające służbowo za granicę, że od dnia 29 listopada 2022 ulegają zmianie niektóre stawki diet i limitów na noclegi przysługujące z tytułu podróży poza granicami kraju.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach