Adresy dziekanatów
Strona główna > Kontakt > Adresy dziekanatów

Adresy dziekanatów

Strona główna > Kontakt > Adresy dziekanatów

 Adresy dziekanatów

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Zakrzewska
e-mail: magdal@umk.pl
telefon: (56) 611-25-05
 
Wydział Chemii
kierownik dziekanatu: dr Katarzyna Białowicz
e-mail: fiodor@chem.umk.pl
telefon: (56) 611-45-77
 
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-35-41
 
Wydział Filologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Zofia Wójcik
e-mail: zwojcik@umk.pl
telefon: (56) 611-35-11
 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
kierownik dziekanatu: mgr Jadwiga Zielińska
e-mail: jzielin@fizyka.umk.pl
telefon: (56) 611-32-73
 
Wydział Humanistyczny
kierownik dziekanatu: mgr Anna Mielczarek-Taica
e-mail: a_taica@umk.pl
telefon: (56) 611 36 33
 
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Marek Klinger
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-33-96
 
Wydział Matematyki i Informatyki
kierownik dziekanatu: mgr Ewelina Boguska
e-mail: eboguska@mat.umk.pl
telefon: (56) 611-29-88
 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
kierownik dziekanatu: mgr Barbara Drygalska
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl
telefon: (56) 611-46-08
 
Wydział Nauk Historycznych
kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Korzybska
e-mail: agaban@umk.pl
telefon: (56) 611-37-12
 
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Bartoszewska
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-34-50
 
Wydział Nauk o Ziemi
kierownik dziekanatu: mgr Liliana Rynkiewicz
e-mail: Liliana.Rynkiewicz@umk.pl
telefon: (56) 611-25-85
 
Wydział Nauk Pedagogicznych
kierownik dziekanatu: mgr Martyna Morenc
e-mail: dziekped@umk.pl
telefon: (56) 611-31-13
 
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
kierownik dziekanatu: mgr Emilia Duszyńska
e-mail: emidusz@umk.pl
telefon: (56) 611 21 28
 
Wydział Prawa i Administracji
kierownik dziekanatu: mgr Elżbieta Wysocka
e-mail: fela@law.umk.pl
telefon: (56) 611-41-06
 
Wydział Sztuk Pięknych
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Kolasińska
e-mail: piekne@umk.pl
telefon: (56) 611-38-02
 
Wydział Teologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Maria Janowska
e-mail: teologia@umk.pl
telefon: (56) 611-49-90
 
Centrum Weterynarii
kierownik dziekanatu: mgr Anna Salamończyk
e-mail: cw@umk.pl
telefon: (56) 611-30-93