Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Adresy dziekanatów

Wydział Chemii

kierownik dziekanatu: dr Katarzyna Białowicz
e-mail: fiodor@chem.umk.pl
telefon: 56 611 45 77

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
telefon: 52 585 34 01

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

kierownik dziekanatu: mgr Anna Mielczarek-Taica
e-mail: a_taica@umk.pl
telefon: 56 611 36 33

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

kierownik dziekanatu: mgr Jadwiga Zielińska
e-mail: jzielin@fizyka.umk.pl
telefon: 56 611 32 73

Wydział Humanistyczny

kierownik dziekanatu: mgr Zofia Wójcik
e-mail: zwojcik@umk.pl
telefon: 56 611 35 11

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr Marek Klinger
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
telefon: 52 585 33 96

Wydział Matematyki i Informatyki

kierownik dziekanatu: mgr Ewelina Boguska
e-mail: eboguska@mat.umk.pl
telefon: 56 611 29 88

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Zakrzewska
e-mail: magdal@umk.pl
telefon: 56 611 25 05

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

kierownik dziekanatu: mgr Barbara Drygalska
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl
telefon: 56 611 46 08

Wydział Nauk Historycznych

kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Korzybska
e-mail: agaban@umk.pl
telefon: 56 611 37 12

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

kierownik dziekanatu: mgr Emilia Duszyńska
e-mail: emidusz@umk.pl
telefon: 56 611 21 28

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Bartoszewska
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
telefon: 52 585 34 50

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

kierownik dziekanatu: mgr Mirela Wojciechowska-Berdzik
e-mail: mirela@umk.pl
telefon: 56 611 25 85

Wydział Prawa i Administracji

kierownik dziekanatu: mgr Elżbieta Wysocka
e-mail: fela@law.umk.pl
telefon: 56 611 41 06

Wydział Sztuk Pięknych

kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Kolasińska
e-mail: piekne@umk.pl
telefon: 56 611 38 02

Wydział Teologiczny

kierownik dziekanatu: mgr Maria Janowska
e-mail: teologia@umk.pl
telefon: 56 611 49 94