COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Opłata rekrutacyjna 2021/22

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja, natomiast na kierunki artystyczne tj.: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna opłata wynosi 150 zł.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Wniesiona opłata musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien nie później niż w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę.

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Po wpływie opłaty na konto UMK, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.