Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Opłata rekrutacyjna

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł za każdy zapis na kierunek studiów, na który prowadzona jest odrębna tura rekrutacji, natomiast na kierunki artystyczne, na których przeprowadzane są egzaminy wstępne tj.: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna opłata wynosi 150 zł.

Po dokonaniu zapisów, system naliczy odpowiednią wysokość należnej opłaty, którą należy wnieść na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK.

W przypadku wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wynika to z liczby zapisów, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku, wnieść brakującą opłatę lub ustawić odpowiednio priorytety płatności. Powinien tego dokonać najpóźniej do dnia zamknięcia rejestracji na studia.

Opłata musi być dokonana najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek. Zaleca się, aby przelewy były wykonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym po jej zaksięgowaniu w systemie IRK, które może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia w systemie IRK, że dokonano opłaty.

Po wpływie opłaty na konto UMK, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.