COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
UMK w liczbach

UMK w liczbach

 UMK w liczbach

STUDENCI

Na UMK studiuje 19 261 studentów – obywateli polskich (z czego w kampusie toruńskim – 14 391, w kampusie bydgoskim - 4 870):

Liczba doktorantów to 551 osób ( 16 obcokrajowców).
Liczba absolwentów to 4 473 osoby.

STUDENCI CUDZOZIEMCY

W UMK w roku akademickim 2020/2021 studiuje 812 studentów cudzoziemców. Zdecydowana większość z nich odbywa kształcenie na studiach stacjonarnych (807 osób). Studenci obcokrajowcy studiują na 16 wydziałach UMK, z czego najliczniejsza grupa na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Obcokrajowcy najchętniej wybierają kierunki prowadzone w języku angielskim, takie jak: kierunek lekarski (314) i zarządzanie (65), a także filologię polską jako obcą (65).

W UMK kształcą się studenci z 54 krajów, najwięcej osób z: Ukrainy (162), Irlandii (128), Chin (122), Białorusi (93) i Norwegii (54). Inne licznie reprezentowane kraje to: Dania, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Niemcy, Rosja, Szwecja i Wielka Brytania.

PRACOWNICY

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zatrudnionych jest 4394 pracowników (z tego w Collegium Medicum 1448), w tym:

Wśród 2364 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 861 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 183); 22 dr. hab. zatrudnionych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 5).

Razem na UMK zatrudnionych jest 883 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 188).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

W 2020 roku:

KSZTAŁCENIE

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się: