UMK w liczbach

UMK w liczbach

 UMK w liczbach

STUDENCI

Łączna liczba studentów: 22 005

Liczba studentów – cudzoziemców: 801

Liczba doktorantów: 950 osób (w tym 17 obcokrajowców).
Liczba absolwentów w roku 2017/2018: 5 363

PRACOWNICY

Łączna liczba pracowników UMK: 4228 (z tego w Collegium Medicum 1384), w tym:

Wśród 2240 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

KSZTAŁCENIE

UMK tworzy 17 wydziałów (14 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. W ofercie UMK znajduje się: