COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

UMK w liczbach

Studenci

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 20 608 studentów, w tym 639 obcokrajowców.

 • 19 261 studentów - obywateli polskich (z czego w kampusie toruńskim - 14391, w kampusie bydgoskim 4 870);
 • 5658 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim - 3 019, w kampusie bydgoskim - 2 639);
 • 9 794 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim - 8 244,
  w kampusie bydgoskim - 1 550);
 • 3 809 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim - 3 128,
  w kampusie bydgoskim - 681);
 • ogółem 6774 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim - 5146, w kampusie bydgoskim - 1628)

Liczba doktorantów: 551 osób (w tym 15 obcokrajowców).

Liczba absolwentów w roku 2020/2021: 4 473.

Studenci zagraniczni

Grupa zagranicznych studentów UMK przyjętych na I semestr roku akademickiego 2021/2022 na pełen cykl kształcenia w kampusie toruńskim liczy 234 osoby: 87 z Białorusi, 47 z Ukrainy, 13 z Chin, 5 z Kazachstanu, 2 z Mołdawii, 2 Azerbejdżanu, 2 z Bangladeszu, 4 z Ghany, 3 z Indii, 23 z Indonezji, 5 z Iraku, 2 z Iranu, 2 z Kamerunu, 14 z Nigerii, 2 z Pakistanu, 4 z Turcji, po 1 osobie z Egiptu, Gruzji, Angoli, Armenii, Etiopii, Gruzji, Hiszpanii, Niemiec, Japonii, Konga, Litwy, Mjanmy, Senegalu, Rosji, Tunezji,  Wielkiej Brytanii, Zimbabwe.

Pracownicy

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zatrudnionych 4404 pracowników (z tego w Collegium Medicum 1442), w tym:

 • 2347 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum - 845)
 • 2057 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  (z tego w Collegium Medicum - 597)

W liczbie 2347 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 288 profesorów (z tego w Collegium Medicum - 67);
 • 475 profesorów uniwersytetu (z tego w Collegium Medicum - 115);
 • 19 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum - 5).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1024 doktorów (z tego w Collegium Medicum - 414);
 • 441 magistrów i lekarzy ( z tego w Collegium Medicum - 244).

W 2020/2021 roku tytuł naukowy profesora otrzymało 14 profesorów (z tego 7 z Collegium Medicum), 10 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 3 z Collegium Medicum), 41 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (w tym 15 z Collegium Medicum).

Z liczby 288 profesorów dla 271 UMK jest podstawowym (pierwszym) miejscem pracy, a dla 17 UMK jest dodatkowym miejscem pracy.

Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 55 cudzoziemców.

Kształcenie

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:

 • 118 kierunków studiów (87 kierunków studiów I stopnia, 72 kierunków studiów II stopnia, 16 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 12 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 41 studiów podyplomowych;
 • 39 inne formy kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 25 rodzajów studiów doktoranckich oraz Interdyscyplinarne Anglojęzyczne Studia Doktoranckie o Zasięgu Międzynarodowym (na Wydziale Lekarskim).