Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UMK w liczbach

Studenci

Na UMK studiuje 16 781 studentów – obywateli polskich (z czego w kampusie toruńskim – 12 120, w kampusie bydgoskim - 4 661):

 • 5 423 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim - 2668, w kampusie bydgoskim - 2755);
 • 8 350 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 6944, w kampusie bydgoskim - 1406);
 • 3 008 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2508, w kampusie bydgoskim - 500);
 • ogółem 6 412 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 4 989, w kampusie bydgoskim - 1 423);
 • 1 268 osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 677, w kampusie bydgoskim – 591);
 • 3 677 osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 3 059, w kampusie bydgoskim - 618);
 • 1 467 osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 1 253, w kampusie bydgoskim – 214).

Liczba absolwentów studiów w 2022 r. to 4 245.
Liczba doktorantów to 595 (na studiach doktoranckich – 214, w szkołach doktorskich – 381).

Studenci zagraniczni

W UMK w roku akademickim 2022/2023 studiuje 1 021 studentów cudzoziemców. Większość z nich kształci się na studiach stacjonarnych (1 014 osób). Studenci obcokrajowcy studiują na 16 wydziałach UMK, z czego najliczniejsza grupa na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. W kampusie toruńskim kształci się 585 studentów z zagranicy, w kampusie bydgoskim uczy się 436 studentów obcokrajowców. Obcokrajowcy najchętniej wybierają kierunki prowadzone w języku angielskim, takie jak: kierunek lekarski (395) i zarządzanie (96), a także filologię polską jako obcą (96).

W UMK kształcą się studenci z 49 krajów, w tym: 222 osoby z Ukrainy, 157 osób z Irlandii, 142 osoby z Chin, 139 osób z Białorusi, 65 osób z Indii, 37 osób z Indonezji, 36 studentów z Iranu i Norwegii.

Na UMK przyjętych zostało 460 cudzoziemców na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 342, w kampusie bydgoskim – 118):

 • 120 osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 25, w kampusie bydgoskim – 95);
 • 222 osoby przyjęte na I rok studiów pierwszego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 199, w kampusie bydgoskim - 23);
 • 118 osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 118, w kampusie bydgoskim – 0).

Liczba doktorantów cudzoziemców to 90 (na studiach doktoranckich – 12, w szkołach doktorskich – 78).

Pracownicy

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zatrudnionych jest 4450 pracowników (z tego w Collegium Medicum 1448), w tym:

 • 2359 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 865);
 • 2091 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego w Collegium Medicum – 583).

Wśród 2359 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 277 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora (z tego w Collegium Medicum – 63);
 • 1 profesor z tytułem naukowym na stanowisku profesora Uniwersytetu (z tego w Collegium Medicum – 1);
 • 568 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (z tego w Collegium Medicum – 116);
 • 9 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora (z tego w Collegium Medicum – 0).

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 855 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 180); 15 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 3).

Łącznie na UMK zatrudnionych jest 870 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 183).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1068 doktorów (z tego w Collegium Medicum – 446);
 • 421 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum – 236).

W 2022 roku:

 • tytuł naukowy profesora otrzymało 15 profesorów (z tego 4 z Collegium Medicum);
 • 20 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 6 z Collegium Medicum);
 • 72 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (z tego 47 z Collegium Medicum).

Z 277 profesorów z tytułem naukowym - dla 258 UMK (a CM dla 56) jest podstawowym miejscem pracy, a dla 19 (CM dla 8) UMK jest dodatkowym miejscem pracy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 60 (w CM 2) cudzoziemców.

Kształcenie

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:

 • 116 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 43 kierunki studiów podyplomowych;
 • 38 innych formy kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 25 rodzajów studiów doktoranckich oraz Interdyscyplinarne Anglojęzyczne Studia Doktoranckie o Zasięgu Międzynarodowym (na Wydziale Lekarskim).