Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UMK w liczbach

Studenci

Na UMK studiuje 17 468 studentów – obywateli polskich (z czego w kampusie toruńskim – 12 838, w kampusie bydgoskim - 4 630):

 • 5426 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim - 2727, w kampusie bydgoskim - 2699);
 • 8799 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 7389, w kampusie bydgoskim - 1410);
 • 3243 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2722, w kampusie bydgoskim - 521);
 • ogółem 5 960 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 4 606, w kampusie bydgoskim - 1 354);
 • 1 154 osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 598, w kampusie bydgoskim – 556);
 • 3 327 osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 791, w kampusie bydgoskim - 536);
 • 1 479 osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 1 217, w kampusie bydgoskim – 262).

Liczba doktorantów to 374.
Liczba absolwentów to 4737.

Studenci cudzoziemcy

W UMK w roku akademickim 2021/2022 studiuje 863 studentów cudzoziemców. Zdecydowana większość z nich odbywa kształcenie na studiach stacjonarnych (855 osób). Studenci obcokrajowcy studiują na 16 wydziałach UMK, z czego najliczniejsza grupa na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Obcokrajowcy najchętniej wybierają kierunki prowadzone w języku angielskim, takie jak: kierunek lekarski (366) i zarządzanie (86), a także filologię polską jako obcą (99).
W UMK kształcą się studenci z 54 krajów, najwięcej osób z: Irlandii (147), Chin (143), Ukrainy (121), Białorusi (105), Indii (48), Norwegii (45), Indonezji (41) i Hiszpanii (30). Inne licznie reprezentowane kraje to: Dania, Iran, Niemcy, Rosja i Szwecja.

Pracownicy

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zatrudnionych jest 4453 pracowników (z tego w Collegium Medicum 1453), w tym :

 • 2362 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum - 858);
 • 2091 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego w Collegium Medicum - 595).

Wśród 2362 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 280 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora (z tego w Collegium Medicum - 67);
 • 1 profesor z tytułem naukowym na stanowisku profesora Uniwersytetu (z tego w Collegium Medicum - 1);
 • 572 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (z tego w Collegium Medicum – 115);
 • 10 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora (z tego w Collegium Medicum – 1)

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 863 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 184); 12 dr. hab. zatrudnionych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 4).

Łącznie na UMK zatrudnionych jest 875 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 188).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1028 doktorów (z tego w Collegium Medicum – 408);
 • 459 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum – 262).

W 2021 roku:

 • tytuł naukowy profesora otrzymało 16 profesorów (z tego 7 z Collegium Medicum);
 • 14 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 6 z Collegium Medicum);
 • 55 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (z tego 17 z Collegium Medicum).

Z 281 profesorów z tytułem naukowym - dla 263 UMK jest podstawowym miejscem pracy, a dla 18 UMK jest dodatkowym miejscem pracy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 64 cudzoziemców.

Kształcenie

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajdują się:

 • 103 kierunki studiów (83 kierunki studiów I stopnia, 63 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 8 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 44 studia podyplomowe;
 • 38 innych form kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 25 rodzajów studiów doktoranckich oraz Interdyscyplinarne Anglojęzyczne Studia Doktoranckie o Zasięgu Międzynarodowym (na Wydziale Lekarskim).