Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UMK w liczbach

Studenci

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 17 878 studentów, w tym 1024 obcokrajowców.

 • 16 854 studentów – obywateli Polski (z czego w kampusie toruńskim – 12 180, w kampusie bydgoskim – 4 674);
 • 5 443 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 2 688, w kampusie bydgoskim – 2 755);
 • 8 373 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 6 967, w kampusie bydgoskim – 1 406);
 • 3 038 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 525, w kampusie bydgoskim – 513);
 • ogółem 6480 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 5100, w kampusie bydgoskim – 1380).

Liczba doktorantów: 216 osób (w tym 10 obcokrajowców).

Liczba absolwentów w roku 2022/2023: 4 246

Studenci zagraniczni

Grupa zagranicznych studentów UMK przyjętych na I semestr roku akademickiego 2023/2024 na pełen cykl kształcenia liczy 425 osób. 301 zagranicznych studentów rozpocznie naukę w kampusie toruńskim, a 124 osób w kampusie bydgoskim.

Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy: 106 osób. Przybyło również 74 studentów z Białorusi, 33 z Irlandii, 27 z Indii, 26 z Iranu, 21 z Chin, 18 z Turcji, 11 z Nigerii, 10 z Azerbejdżanu. W poczet studentów UMK przyjęto również osoby z Zimbabwe, Wielkiej Brytanii, USA, Mongolii, Tunezji, Tanzanii, Syrii, Afganistanu, Iraku, Maroka, Niemiec, Jordanii, Brazylii, Hiszpanii, Etiopii, Egiptu, Bangladeszu, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Palestyny, Jemenu, Grecji, Francji, Iraku, Izraela, Algierii, Pakistanu, Bangladeszu, Rosji, Mongolii, Rumunii, Konga, Filipin, Ghany, Indonezji, Tajwanu, Burundi, Łotwy, Sudanu, Szwecji, Włoch, Zambii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pracownicy

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zatrudnionych 4413 osób (z tego w Collegium Medicum – 1437), w tym:

 • 2334 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 849);
 • 2079 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego w Collegium Medicum – 588).

W liczbie 2334 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 278 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora (z tego w Collegium Medicum – 65);
 • 4 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora Uniwersytetu (z tego w Collegium Medicum – 1);
 • 560 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (z tego w Collegium Medicum – 111);
 • 11 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora.

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 853 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 177); 16 doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 2).

Razem na UMK zatrudnionych jest 869 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 179).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1057 doktorów (z tego w Collegium Medicum – 441);
 • 408 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum – 229).

W 2022/2023 roku (dane od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) tytuł naukowy profesora otrzymało 13 profesorów (z tego 5 z Collegium Medicum), 18 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 5 z Collegium Medicum), 68 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (w tym 33 z Collegium Medicum).

Z 282 profesorów z tytułem naukowym – dla 265 UMK jest podstawowym miejscem pracy, a dla 17 - dodatkowym miejscem pracy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 59 cudzoziemców.

Kształcenie

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:

 • 106 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 37 studiów podyplomowych;
 • 49 innych form kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 19 rodzajów studiów doktoranckich.