Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Redakcja stron WWW

Nadzór merytoryczny:
Dział Promocji i Komunikacji UMK

Opracowanie informatyczne i techniczne:
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Projekt graficzny:
Nikodem Pręgowski z Zakładu Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2003-2024 UMK