Senat na kadencję 2016-2020

Senat na kadencję 2016-2020

 Senat na kadencję 2016-2020

Przewodniczący Senatu JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Członkowie Senatu
Prorektorzy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Jacek Kubica
prof. dr hab. Beata Przyborowska
prof. dr hab. Wojciech Wysota
prof. dr hab. Jacek Manitius
Dziekani Wydziałów
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
prof. dr hab. Przemysław Nehring
prof. dr hab. Stanisław Roszak
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
prof. dr hab. Edward Szłyk
prof. dr hab. Werner Ulrich
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Piotr Błajet
ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
prof. dr hab. Adam Buciński
dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
prof. dr hab. Piotr Klugowski
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
prof. dr hab. Wojciech Polak
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
prof. dr hab. Maria Szewczyk
dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów
dr Ewa Bińczyk
dr Jarosław Domalewski
dr Krzysztof Goryński
dr Katarzyna Kącka
dr Joanna Karłowska-Pik
dr Karolina Karpus
dr Anna Kozakiewicz
dr hab. Damian Walczak
dr hab. Marcin Wiśniewski, prof. UMK
Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów
mgr Małgorzata Skórcz
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dr Anna Karolina Zawada
Przedstawiciele studiów doktoranckich
mgr Paweł Rzymyszkiewicz
mgr Jarosław Wojtas
Przedstawiciele studentów
Ewa Berent
Mateusz Cisewski
Paweł Cybulski
Hubert Długołęcki
Wojciech Kasprowicz
Michał Lewandowski
Łukasz Maciejak
Mikołaj Morawski
Paulina Politowska
Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski
Kwestor
mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz
Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
prof. dr hab. Stanisław Biniak
Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś
Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi

Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Stratrgii Uczelni Badawczej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek