COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Senat na kadencję 2020-2024

Senat na kadencję 2020-2024

 Senat na kadencję 2020-2024

Przewodniczący Senatu JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Członkowie Senatu
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu
prof. dr hab. Maria Barysz
prof. dr hab. Piotr Błajet
prof. dr hab. Rafał Czajkowski
dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK
prof. dr hab. Anna Drążkowska
dr hab. Artur Duda, prof. UMK
dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
prof. dr hab. Jacek Kubica
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK
prof. dr hab. Alicja Majewska
prof. dr hab. Urszula Pasławska
ks. prof. dr hab. Jan Perszon
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
prof. dr hab. Jan Sienkiewicz
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
prof. dr hab. Maria Szewczyk
prof. dr hab. Artur Terzyk
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
prof. dr hab. Wojciech Zegarski
dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
mgr Mateusz Badura
dr Maciej Balcerek
dr Anna Dubownik
dr Joanna Karłowska-Pik
dr Andrzej Lewandowski
dr Maciej Markiewicz
dr Joanna Modrzyńska
dr Łukasz Pałkowski
dr Michał Piechowicz
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
dr Joanna Wińska
dr Bartosz Ziemkiewicz
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Agnieszka Korzybska
mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
mgr Anna Mielczarek-Taica
mgr Barbara Mikulska
Przedstawiciele doktorantów
mgr Radosław Komuda
lek. Szymon Suwała
Przedstawiciele studentów
Paweł Cybulski
Marcin Dorochowicz
Natalia Dulko
Wiktoria Gumińska
Michał Jabłoński
Szymon Jankowski
Hubert Żurkiewicz
Mateusz Modrzejewski
Mariusz Wąsicki
Maria Woźniak
Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. kształcenia

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

mgr Adam Wróblewski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników CM

mgr Igor Makacewicz

Przewodniczący Samorządu Doktorantów

mgr inż. Jakub Szczepkowski
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Hubert Długołęcki