Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Senat na kadencję 2020-2024

Senat UMK [fot. Andrzej Romański] Fot. Andrzej Romański
Przewodniczący Senatu JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Członkowie Senatu
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu
prof. dr hab. Maria Barysz
prof. dr hab. Piotr Błajet
prof. dr hab. Rafał Czajkowski
prof. dr hab. Anna Drążkowska
dr hab. Artur Duda, prof. UMK
dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
prof. dr hab. Jacek Kubica
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK
prof. dr hab. Alicja Majewska
prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
ks. prof. dr hab. Jan Perszon
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
prof. dr hab. Sławomir Rybicki
dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
prof. dr hab. Jan Sienkiewicz
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
prof. dr hab. Maria Szewczyk
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
prof. dr hab. Maciej Wróblewski
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
prof. dr hab. Wojciech Zegarski
dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Mateusz Badura
dr Maciej Balcerek
dr Anna Dubownik
dr Joanna Karłowska-Pik
dr Andrzej Lewandowski
dr Maciej Markiewicz
dr Joanna Modrzyńska
dr Łukasz Pałkowski
dr Michał Piechowicz
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
dr Joanna Wińska
dr Bartosz Ziemkiewicz
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Agnieszka Korzybska
mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
mgr Anna Mielczarek-Taica
mgr Barbara Mikulska
Przedstawiciele doktorantów
mgr Marcin Dorochowicz
mgr Patryk Rybczyński
Przedstawiciele studentów
Julia Bączek
Paulina Jaworska
Marta Kuta
Jakub Milarski
Dmytro Nikolaichuk
Michał Ochociński
Jakub Płonka
Inga Szlagor
Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. kształcenia

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Radosław Wilski

Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" przy UMK

dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK

Przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

mgr Adam Wróblewski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników CM

mgr Igor Makacewicz