Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kategorie dyscyplin naukowych i artystycznych

Dziedzina nauk humanistycznych

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. archeologia A
2. filozofia A
3. historia A
4. językoznawstwo B+
5. literaturoznawstwo B+
6. nauki o kulturze i religii B+
7. nauki o sztuce A

Dziedzina nauk medycznych i o zdrowiu

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. nauki farmaceutyczne B+
2. nauki medyczne B+
3. nauki o zdrowiu B+

Dziedzina nauk społecznych

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. ekonomia i finanse A
2. geografia społ.-ekonom. i gosp. przestrzenna B+
3. nauki o bezpieczeństwie A+
4. nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
5. nauki o polityce i administracji A
6. nauki o zarządzaniu i jakości A
7. nauki prawne A
8. nauki socjologiczne B+
9. pedagogika A
10. psychologia B+

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. astronomia A
2. matematyka A
3. nauki biologiczne B+
4. nauki chemiczne A+
5. nauki fizyczne A
6. nauki o Ziemi i środowisku B+

Dziedzina nauk teologicznych

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. nauki teologiczne A+

Dziedzina nauk weterynaryjnych

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. weterynaria B+

Dziedzina sztuki

Lp. Dyscyplina Kategoria
1. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki A+

Podsumowanie

Liczba dyscyplin z kategorią A+:  4.
Liczba dyscyplin z kategorią A:  12.
Liczba dyscyplin z kategorią B+: 13.