Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Akredytacje prasowe na inaugurację Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Informujemy, że obecność mediów podczas toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego (12-16 września 2023 r.) wymaga uzyskania akredytacji prasowej zgodnie z następującymi zasadami:

  • Akredytacje prasowe wydawane są bezpłatnie.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości otrzymania akredytacji.
  • Akredytacje są imienne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
  • O akredytacje mogą ubiegać się czynni zawodowo dziennikarze i dziennikarki (w tym fotoreporterzy) prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialni za dokumentację przebiegu wydarzeń.
  • Akredytacja upoważnia do udziału we wszystkich wydarzeniach Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu (z wyjątkiem koncertu Anny Marii Jopek, który ma charakter zamknięty) oraz zapewnia miejsce w specjalnie wyznaczonej strefie dla mediów podczas inauguracji oraz uroczystości zakończenia ŚKK. Akredytacja gwarantuje również pierwszeństwo w otrzymaniu drogą elektroniczną pakietu prasowego dotyczącego uroczystości.
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających współpracę z reprezentowanym medium lub instytucją.
  • O przyznaniu akredytacji powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie nie później niż do 10 września 2023 r.
  • Dodatkowych informacji udziela dr Ewa Walusiak-Bednarek z Zespołu Prasowego UMK, tel. 56 611 22 07, kom. 669904180, e-mail: ewawabe@umk.pl
Formularz zgłoszeniowy