Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1972 roku otrzymał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera w dziedzinie automatyki i elektroniki, w 1976 roku obronił doktorat, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1982 roku. Tytuł profesora otrzymał w roku 1995. W latach 1984-1985 był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta. Od 1995 roku kieruje w Japonii laboratoriami w Brain Science Institute, należącymi do organizacji badawczej RIKEN (Instytut Badań Fizycznych i Chemicznych). Były to laboratoria „Artificial Brain Systems” (w ramach Frontier Research Program w latach 1995-1997), „Open Information Systems” (1998-2000) i „Advanced Brain Signal Processing” (od roku 2000). Wszystkie one należały do Brain Style Information Systems Group, kierowanej przez dyrektora Brain Science Institute, profesora Shun-ichi Amari. Nazwa laboratorium „Open Information Systems” pojawiła się w wyniku współpracy profesora Amari z profesorem R.S. Ingardenem, byłym dyrektorem Instytutu Fizyki UMK, i nawiązywała do utworzonego przez niego w 2000 roku towarzystwa naukowego „Open Systems and Information Dynamics”. Profesor Cichocki zawsze dbał o kontakt z Polską. Większość jego prac opublikowanych w najlepszych czasopismach międzynarodowych ma także – oprócz RIKEN – afiliację polskich placówek badawczych. W kierowanych przez niego laboratoriach przebywało ponad 30 młodych naukowców z Polski, w tym kilku pracowników i doktorantów z UMK.

Andrzej Cichocki należy do najbardziej znanych na świecie uczonych zajmujących się neuroinformatyką, sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, sterowaniem robotami, analizą sygnałów i obrazów w badaniach nad mózgiem, interfejsami mózg-komputer, a w szczególności metodami ślepej separacji sygnałów, analizą tensorową danych biomedycznych i wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera. Monografia A. Cichocki, S-i. Amari, Adaptive Blind Signal and Image Processing: Learning Algorithms and Applications cytowana była około 3000 razy. W ISI Web of Science zaindeksowanych jest ponad 675 jego prac naukowych, liczba ich cytowań sięga 8000, a indeks Hirscha wynosi 47. W Google Scholar, uwzględniającym konferencje naukowe, na których wygłaszał liczne wykłady plenarne, liczba cytowań jego prac przekracza 34 tysiące, a indeks Hirscha wynosi ponad 80.

W roku 2013 profesor Andrzej Cichocki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, został uhonorowany wpisaniem do ZŁOTEJ KSIĘGI tej uczelni za wybitne osiągnięcia zawodowe. W tym samym roku został wybrany na członka (Fellow) IEEE. Profesor jest też laureatem licznych nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Politechniki Warszawskiej oraz prezydenta RIKEN. W 2016 roku profesor Cichocki został koordynatorem 5-letniego projektu „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu” w ramach konkursu „Symfonia 4” NCN, realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. W badaniach prowadzonych w Laboratorium Neurokognitywnym ICNT biorą też udział pracownicy Wydziału Humanistycznego UMK (kognitywiści i psycholodzy). Są to więc prawdziwie interdyscyplinarne badania w niezwykle aktualnych obszarach związanych z analizą i interpretacją sygnałów EEG i rezonansu funkcjonalnego (fMRI), technik neurofeedback, technologii neurokognitywnych oraz badań behawioralnych i neurorehabilitacji.