Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dla społeczeństwa

Jednym z celów sojuszu YUFE jest rozszerzenie jego pozytywnego wpływu poza uniwersytety partnerskie, dotarcie do lokalnych społeczności i bycie prawdziwie społecznie odpowiedzialnym europejskim uniwersytetem.

UMK jest międzynarodowym liderem pakietu zadań YUFE związanych z relacjami uczelni z otoczeniem społecznym – mówi prof. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor ds. kształcenia i dyrektor wykonawczy YUFE na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Pracujemy razem, aby wspierać mieszkanki i mieszkańców regionu i umożliwiać im uczenie się przez całe życie, wyposażać w umiejętności, dzięki którym będą twórczo zmieniać społeczności, w których żyją, uczą się i pracują.

Budowanie połączenia z lokalnymi i regionalnymi społecznościami odbywa się poprzez następujące działania:

Akademia YUFE – seria wykładów, warsztatów i zajęć organizowanych przez uczelnie zrzeszone w YUFE. Oferta spotkań skierowana jest do lokalnej społeczności, młodzieży oraz osób studiujących i pracujących na uniwersytecie. Informacje o nowych wydarzeniach z tego cyklu znajdziesz tutaj.

Poradnie Studenckie – osoby studiujące, pod merytoryczną opieką kadry naukowej, dzielą się zdobytą na uniwersytecie wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania mieszkańców i mieszkanek, służąc bezpłatną poradą i wsparciem merytorycznym. Pytający mogą zachować anonimowość. Więcej informacji i formularz zgłoszenia zapytania: Sieć Poradni UMK.

Pracujesz na UMK i masz pomysł na nową poradnię? Napisz: magdalena.stremplewska@umk.pl

Studiujesz i chcesz dołączyć do zespołu poradni? Obserwuj Wirtualny Kampus YUFE (Explore YUFE Courses -> Civic Engagement Activities)

Wolontariat YUFE – oferta skierowana do osób studiujących, które chcą pracować na rzecz społeczności lokalnej.

Oferta wolontariatu na uczelniach partnerskich YUFE i rejestracja osób studiujących: https://virtualcampus.yufe.eu/p/home (Explore YUFE Courses -> Civic Engagement Activities).

Chcesz zgłosić nowy program wolontariatu w Toruniu lub regionie? Napisz: magdalena.stremplewska@umk.pl

Międzynarodowe Kawiarnie Kulturalne – cykliczne spotkania studentów i studentek z mieszkańcami i mieszkankami miast YUFE, podczas których dzielą się swoimi doświadczeniami kulturowymi. Program realizowany we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu.

Świat to z mało w Kopernikańskim Ośrodku Integracji

Program Przyjaciel YUFE – program, w ramach którego mieszkańcy miast i regionów YUFE działają jako przyjaciele dla zagranicznych studentów i pracowników, pomagając im w aklimatyzacji. Program w przygotowaniu; pilotaż planowany w 2024 r.

Programy zaangażowania społecznego YUFE pozwalają studentkom i studentom na nabycie lub rozwój przekrojowych kompetencji, dzięki którym staną się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami oraz osobami lepiej przygotowanymi do przyszłych wyzwań zawodowych.

Gwiazdka Obywatelska (YUFE Civic Star) to certyfikat potwierdzający zaangażowanie społeczne osoby studiującej i nabycie lub rozwinięcie przez nią wymienionych wyżej kompetencji. Osoby zainteresowane uzyskaniem tego certyfikatu, poza przepracowaniem społecznie minimum 50 h, muszą przejść szkolenie wprowadzające w tematykę zaangażowania i wypełnić Plan Rozwoju Osobistego (część wstępną przed podjęciem aktywności i część końcową jako podsumowanie aktywności). Informację o najbliższych szkoleniach znajdziesz w Wirtualnym Kampusie YUFE (Explore YUFE Courses -> Civic Engagement Activities).

W naszej misji wspierają nas:

Przeczytaj więcej:

Razem z miastem dla rozwoju YUFE

Wspólnie z Powiatem

Jednym z celów konsorcjum na kolejne lata jest stworzenie Sieci Zaangażowania YUFE. Ma ona podnieść rangę działań społecznych uniwersytetów w przestrzeni europejskiej oraz służyć jako platforma wymiany doświadczeń i wskazówek do działania w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj więcej o zaangażowaniu społecznym YUFE/UMK:

Dzień Zaangażowania Społecznego UMK

Toruń porusza - integrujmy się!

YUFE Academy o wyzwaniach współczesności

YUFE w naszym mieście

 

Sprawdź także:

YUFE aktualności: https://portal.umk.pl/pl/project/yufe

Strona YUFE: https://yufe.eu/

Wirtualny Kampus YUFE: https://virtualcampus.yufe.eu/p/home

Strategia UMK – RELACJE: https://strategia.umk.pl/pages/cel_relacje/

Społeczna odpowiedzialność uczelni: https://www.umk.pl/uczelnia/odpowiedzialnosc/

 

Masz pytania, napisz: magdalena.stremplewska@umk.pl.