Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dla społeczeństwa

Lokalizacje miast 10 partnerów YUFE odzwierciedlają różne typy urbanistycznych modeli funkcjonujących w europejskiej przestrzeni, a przez to zapewniają unikatową możliwość pracy nad rozwiązaniami globalnych europejskich wyzwań, zidentyfikowanych w sferze społecznej.

Te wyzwania to: bezrobocie młodych, zrównoważony rozwój społeczny i innowacje, migracja i włączanie do społeczności, praca i nauka w cyfrowym świecie.

Głównym celem działań w ramach „YUFE in our Cities” jest rozszerzenie pozytywnego wpływu projektu poza Uniwersytety oraz połączenie społeczności skupionych wokół ośrodków akademickich w jeden obszar komunikacji.

Filozofia przyświecająca działaniom w tej sferze to wzajemność relacji występujących między społecznościami akademickimi a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zgodnie z nią w pakiecie działań dla społeczność, we współpracy z Urzędem Miasta Torunia, jego jednostkami, a także z innymi podmiotami przygotowujemy konkretne rozwiązania.

W ramach współpracy z otoczeniem na Uniwersytecie powstała Sieć Poradni Studenckich UMK.

Bogata oferta poradni prowadzi poradnictwo w zakresie prawa, medycyny, zarządzania zasobami wodnymi czy domowym archiwum. Studenci służą swoją wiedzą i pod nadzorem kadry akademickiej odpowiadają na zadane pytania i wyzwania. Jeśli borykasz się z jakimś zagadnieniem, sprawdź zakres naszego działania i zadaj zapytanie wypełniając formularz na stronie Poradni.

Adekwatnie do inicjatywy UMK na innych partnerskich uczelniach powołano YUFE Help Desks. Z ich ofertą można się zapoznać na stronie YUFE Virtual Campus Cities and Citizens.