Administracja

Administracja

 Administracja

Władze Administracyjne
Biuro Rektora

Administracja w Toruniu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
Bursa Gimnazjum i Liceum Akademickiego
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Aparatury Naukowej
Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
Dział Energetyczny
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji
Dział Inwestycyjny
Dział Księgowości
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych
Dział Nauki
Dział Organizacji
Dział Płac
Dział Promocji i Informacji UMK
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Dział Remontowy
Dział Socjalny
Dział Spraw Obronnych
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Szkoleń BHP
Dział Współpracy Międzynarodowej
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zaopatrzenia i Transportu
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
Hotel Uniwersytecki
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach
Rzecznik Akademicki
Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych
Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy
Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Samodzielne Stanowisko Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji
Sekretariat NSZZ "Solidarność"
Sekretariat Ogólny
Sekretariat ZNP
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Gagarina 39
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół Głosu Uczelni
Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Toruniu
Zespół Prasowy
Zespół Radców Prawnych

Administracja w Bydgoszczy

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum
Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM
Dział Dydaktyki CM
Dział Energetyki CM
Dział Finansowy CM
Dział Informatyczny CM
Dział Księgowości CM
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM
Dział Organizacji CM
Dział Płac CM
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Serwisu Aparatury CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Rzecznik Akademicki
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Jakości Kształcenia CM
Sekretariat Ogólny CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół ds. BHP i Ppoż CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół Radców Prawnych CM