COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Administracja

Administracja

 Administracja

Władze Administracyjne
Biuro Rektora

Administracja w Toruniu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Aparatury Naukowej
Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dział Domów Studenckich i Akademickich
Dział Energetyczny
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji
Dział Inwestycyjny
Dział Księgowości
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
Dział Nauki
Dział Organizacji
Dział Płac
Dział Planowania i Analiz
Dział Promocji i Informacji UMK
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Dział Remontowy
Dział Socjalny
Dział Spraw Obronnych
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Szkoleń BHP
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zaopatrzenia i Transportu
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
Hotel Uniwersytecki
Kancelaria
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach
Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych
Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS
Samodzielne Stanowisko ds. Szpitali Uniwersyteckich
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich)
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)
Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych
Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy
Sekretariat Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Sekretariat NSZZ "Solidarność"
Sekretariat ZNP
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół Głosu Uczelni
Zespół Prasowy
Zespół Radców Prawnych

Administracja w Bydgoszczy

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Akademickich CM
Dział Energetyki CM
Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
Dział Kształcenia CM
Dział Nauki i Projektów CM
Dział Organizacji CM
Dział Płac CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Serwisu Aparatury CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Kancelaria CM
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół ds. BHP i Ppoż CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół Radców Prawnych CM