COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Administracja

Administracja

 Administracja

Władze Administracyjne
Biuro Rektora

Administracja w Toruniu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Aparatury Naukowej
Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dział Domów Studenckich i Akademickich
Dział Energetyczny
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji
Dział Inwestycyjny
Dział Księgowości
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
Dział Nauki
Dział Organizacji
Dział Płac
Dział Planowania i Analiz
Dział Promocji i Informacji UMK
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Dział Remontowy
Dział Socjalny
Dział Spraw Obronnych
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Szkoleń BHP
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zaopatrzenia i Transportu
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
Hotel Uniwersytecki
Kancelaria
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach
Rzecznik Akademicki
Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych
Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich)
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)
Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych
Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy
Sekretariat Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Sekretariat NSZZ "Solidarność"
Sekretariat ZNP
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum
Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół Głosu Uczelni
Zespół Prasowy
Zespół Radców Prawnych

Administracja w Bydgoszczy

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum
Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Akademickich CM
Dział Energetyki CM
Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
Dział Kształcenia CM
Dział Nauki i Projektów CM
Dział Organizacji CM
Dział Płac CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Serwisu Aparatury CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Kancelaria CM
Rzecznik Akademicki
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół ds. BHP i Ppoż CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół Radców Prawnych CM