Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Administracja

Władze Administracyjne
Biuro Rektora

Administracja w Toruniu

Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu

Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dział Domów Studenckich i Akademickich
Dział Energetyczny
Dział Finansowy
Dział Inwentaryzacji
Dział Inwestycyjny
Dział Księgowości
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
Dział Nauki
Dział Organizacji
Dział Płac
Dział Planowania i Analiz
Dział Promocji i Komunikacji UMK
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Dział Remontowy
Dział Socjalny
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Szkoleń BHP
Dział Transportu
Dział Zakupów
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
Hotel Uniwersytecki
Kancelaria
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach
Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Patentowy
Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych
Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich)
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)
Sekretariat Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Sekretariat NSZZ "Solidarność"
Sekretariat Szkół Doktorskich
Sekretariat Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Prawdopodobieństwa im. Bernoullich
Sekretariat ZNP
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum
Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół Głosu Uczelni
Zespół Prasowy
Zespół Radców Prawnych
Zespoły Administracyjno-Gospodarcze
Zespoły Administracyjno-Techniczne

Administracja w BydgoszczyDział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Akademickich CM
Dział Energetyki CM
Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
Dział Kształcenia CM
Dział Nauki i Projektów CM
Dział Organizacji CM
Dział Płac CM
Dział Promocji i Komunikacji CM
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Serwisu Aparatury CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Kancelaria CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich)
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR Pracownowików Niebędących Nauczycielami Akademickimi)
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół ds. BHP i Ppoż CM
Zespół ds. Inwentaryzacji CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół Radców Prawnych CM