Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

YUFERING

YUFERING

Projekt YUFERING (YUFE TRANSFORMING R&I THROUGH EUROPE-WIDE KNOWLEDGE TRANSFER) został stworzony przez 10 partnerów wchodzących w konsorcjum YUFE, w ramach podprogramu Science with and for socjety (Swafs) wchodzącego w Program Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wynosi 2.000.000 EUR, a suma dedykowana Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika to 100.000 EUR.

YUFERING traktuje Badania i Innowacje jako jeden z obszarów strategicznych YUFE Alliance. Celem projektu YUFERING jest standaryzowanie strategii oraz praktyk w zakresie badań i innowacji partnerów, aby osiągnąć, podobne jak w obszarze edukacji, ujednolicenie.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zdefiniować i wdrożyć program YUFE w zakresie zaangażowanych społecznie badań i innowacji.
  • funkcjonować jako katalizator odwróconego transferu wiedzy i jej wykorzystania w społeczeństwie.
  • promować rozpoznawalność, rozpowszechniania i nagradzanie utalentowanych jednostek i zespołów naukowców w całej    Europie.
  • uczynić otwartą naukę „nową normalnością” poprzez stworzenie Strategii Otwartej Nauki YUFE.
  • tworzyć i ulepszać wspólnych struktur, mechanizmów i infrastruktur wspierających badania w jednostkach partnerskich YUFERING.
  • poszerzać wpływ na środowisko naukowe i społeczeństwo poprzez horyzontalne działania w obszarze społecznie zaangażowanych badań i innowacji.

 

Zgodnie z tą wizją sojusz YUFE w YUFERING określi działania i zalecenia dotyczące modelu systemu badań i innowacji, transferu wiedzy oraz zaangażowanej społeczne nauki.