Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

YUFERING

YUFERING

Projekt YUFERING (YUFE TRANSFORMING R&I THROUGH EUROPE-WIDE KNOWLEDGE TRANSFER) został stworzony przez 10 partnerów wchodzących w konsorcjum YUFE, w ramach podprogramu Science with and for socjety (Swafs) wchodzącego w Program Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wynosi 2.000.000 EUR, a suma dedykowana Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika to 100.000 EUR.

YUFERING traktuje Badania i Innowacje jako jeden z obszarów strategicznych YUFE Alliance. celem projektu YUFERING jest standaryzowanie strategii oraz praktyk w zakresie badań i innowacji partnerów w celu osiągnięcia, podobnego jak w obszarze edukacji, ujednolicenia.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zdefiniować i wdrożyć program YUFE w zakresie zaangażowanych społecznie badań i innowacji.
  • funkcjonować jako katalizator odwróconego transferu wiedzy i jej wykorzystania w społeczeństwie.
  • promować rozpoznawalność, rozpowszechniania i nagradzanie utalentowanych jednostek i zespołów naukowców w całej    Europie.
  • uczynić otwartą naukę „nową normalnością” poprzez stworzenie Strategii Otwartej Nauki YUFE.
  • tworzyć i ulepszać wspólnych struktur, mechanizmów i infrastruktur wspierających badania w jednostkach partnerskich YUFERING.
  • poszerzać wpływ na środowisko naukowe i społeczeństwo poprzez horyzontalne działania w obszarze społecznie zaangażowanych badań i innowacji.

 

Zgodnie z tą wizją sojusz YUFE w YUFERING określi działania i zalecenia dotyczące modelu systemu badań i innowacji, transferu wiedzy oraz zaangażowanej społeczne nauki.

 

Link do strony www projektu.

 

Osoba do kontaktu: Honorata Fajga-Żurańska, e-mail: honoratafajga@umk.pl

Zaproszenie do udziału w pilotażowym programie promocji otwartej nauki

Zapraszamy zespoły badawcze do udziału w program pilotażowy Full Open Science (FOS), realizowanym w ramach projektu YUFERING.

Zaproszenie kierowane jest do zespołów badawczych, np. realizujących zadanie badawcze lub przygotowujących wspólną publikację, których członkowie mieli już doświadczenie publikowania otwartego lub też chcieliby zaangażować się w otwartą naukę.

Zespoły badawcze, które zaangażują się w program FOS otrzymają status „zespołu - ambasadora otwartej nauki”, po potwierdzeniu osiągnięcia w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. kryteriów (dwóch wymaganych i trzech wybranych z przedstawionej listy), związanych z promowaniem otwartej nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca 2022.

Szczegółowe informacje o programie i zasadach udziału dostępne są tutaj >>>