Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Owen Jay Gingerich

Fot. Andrzej Romański

Profesor Owen Jay Gingerich, urodzony w 1930 r., jest wybitnym astronomem, astrofizykiem i historykiem nauki, uznawanym za autorytet w badaniach nad historią astronomii w XVI-XVII w., zwłaszcza dotyczących znaczenia i recepcji dzieła Mikołaja Kopernika. Po ukończeniu w 1953 r. studiów na Uniwersytecie Harvarda Owen Gingerich rozpoczął swoją karierę naukową na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie, gdzie pełnił jednocześnie funkcję dyrektora Obserwatorium, a także w Wellesley College. W 1962 r. uzyskał stopień doktora na macierzystej uczelni, z którą związał się już na trwałe jako profesor astronomii i historii nauki.

Poza akademicką pracą dydaktyczną i badawczą, prowadzoną również w Obserwatorium Astrofizycznym Smitshonian, zajmował wysokie stanowiska w Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Amerykańskim Towarzystwie Filozoficznym, Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki oraz wielu innych prestiżowych organizacjach na całym świecie.

Owen Gingerich zyskał już na początku swej kariery światowe uznanie jako astrofizyk tworzący numeryczne modele atmosfer gwiazdowych, ale przede wszystkim zasłynął jako historyk astronomii wczesnego okresu nowożytnego, wnoszący trwały wkład w badania nad dorobkiem i recepcją pism Mikołaja Kopernika oraz Jana Keplera. Jego ponad trzydziestoletnie studia nad blisko 600 najstarszymi zachowanymi egzemplarzami De revolutionibus i pozostawianymi na ich kartach marginaliami uwieńczone zostały w 2002 r. monumentalną publikacją An Annotated Census of Copernicus' De revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Basel, 1566). Wyniki swych badań, wzbogacone często barwnymi relacjami z ich przebiegu, publikował również w książkach popularnonaukowych, z których The Book Nobody Read: Chasing the Revolution of Nicolaus Copernicus stała się światowym bestsellerem i doczekała się wydania polskiego.

Profesor Gingerich jest autorem ponad 500 publikacji, laureatem licznych prestiżowych nagród, wyróżnień i orderów, w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi wręczonego mu przez władze polskie w 1981 r. za szczególny wkład w badania nad Mikołajem Kopernikiem.