Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

prof. Andrzej Hrynkiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz jest fizykiem światowej sławy, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (przez półtora roku studiował również na UMK). Urodził się w 1925 roku w Wilnie. Magisterium uzyskał w 1948 r., dwa lata później obronił pracę doktorską. Od 1969 r. jest profesorem zwyczajnym. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ, dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej (obecnie przewodniczy Radzie Naukowej IFJ), oraz wicedyrektora Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury, doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw i komitetów naukowych (m.in. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Techniki, KBN).

W 1996 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej. Wypromował 45 doktorów. Dzięki jego poparciu w wysokich gremiach decydujących o rozdziale finansów na inwestycje dla nauki w latach 70-tych i 80-tych na UMK zrealizowano budowę radioteleskopów RT-3 i RT-4. Na przełomie lat 2000/2001 poparł także ulokowanie na UMK Międzyuczelnianego Laboratorium FAMO.