Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych

Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych

Do zadań należy w szczególności:

1) bieżąca analiza stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych i wdrażanie zmian, z niego wynikających, na Uniwersytecie;

2) prowadzenie spraw związanych z dostępem pracowników do danych osobowych (upoważnienia, uprawnienia);

3) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane Uniwersytet przetwarza;

4) merytoryczne wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników Uniwersytetu;

5) opracowywanie wewnętrznej dokumentacji, wzorów umów, interpretacji i stanowisk;

6) prowadzenie szkoleń planowych i doraźnych;

7) przeprowadzanie postępowań w związku z incydentami z zakresu ochrony danych osobowych i sporządzanie stosownych raportów;

8) udzielanie wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych;

9) analizowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych;

10) przeprowadzanie sprawdzeń i kontroli w zakresie ochrony danych osobowych;

11) opracowywanie nowych jakościowo standardów ochrony danych osobowych na Uniwersytecie.

inspektor ochrony danych - mgr Jakub Rutkowski
pok.: 418
tel.: 56 611 27 42
e-mail: jrutkowski@umk.pl