Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych
inspektor ochrony danych - mgr Jakub Rutkowski
pok.: 204
tel.: 56 611 27 42
e-mail: jrutkowski@umk.pl