Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zespół YUFE na UMK

Przemysław Nehring - dyrektor wykonawczy, Prorektor ds. Kształcenia

Karol Mojkowski - koordynator instytucjonalny

Anna Prykanowska - zastępca koordynatora instytucjonalnego

Arkadiusz Karwacki - lider zespołu ds. jakości

Zbigniew Nerczuk - lider zespołu ds. studenckich

Natalia Proń-Nowak - liderka zespołu ds. rozwoju kadr

Justyna Łaskowska - liderka zespołu ds. innowacji i przedsiębiorczości

Katarzyna Fus - liderka zespołu ds. współpracy z miastem

Aleksandra Derra - liderka zespołu ds. różnorodności i inkluzywności

Dariusz Piotrowski - lider zespołu ds. trwałości projektu

Anna Kuczborska - liderka zespołu ds. upowszechniania

 

Forum studenckie YUFE UMK:

Anna Cecylia Brzóstowicz

Agata Lewandowska

Zofia Olendrzyńska