Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zespół YUFE na UMK

Przemysław Nehring - dyrektor wykonawczy, Prorektor ds. Kształcenia

Karol Mojkowski - koordynator instytucjonalny (WP1)

Anna Prykanowska - zastępca koordynatora instytucjonalnego (WP1)

Zbigniew Nerczuk - lider zespołu Student Journey (WP2)

Joanna Wińska - liderka zespołu Lifelong Learning (WP3)

Natalia Proń-Nowak, Urszula Walenczak - liderki zespołu Staff Journey (WP4)

Karolina Jarzynka - liderka zespołu Responsible, Interdisciplinary and Inclusive Research (WP5)

Katarzyna Hrynkiewicz - liderka zespołu Approach to Doctoral and Postdoctoral Training (WP6)

Joanna Cywińska-Raczkowska - liderka zespołu Entrepreneurship and Innovation (WP7)

Magdalena Stremplewska - liderka zespołu Community and Civic Engagement (WP8)

Aleksandra Derra i Bartłomiej Chludziński  - liderzy zespołu Equity, Diversity and Inclusivity (WP9)

Arkadiusz Karwacki - lider zespołu Quality Culture (WP10)

Aleksandra Boniewicz - liderka zespołu Digitalisation (WP11)

Anna Kuczborska - liderka zespołu Impact and Dissemination (WP12)

 

Forum studenckie YUFE UMK:

Anna Cecylia Brzóstowicz

Aleksandra Śnieć

Vladimir Tkachenko