Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

System do nieinwazyjnej analizy struktury obiektu zabytkowego in-situ

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową

System do nieinwazyjnej analizy struktury obiektu zabytkowego in-situ

Dofinasowanie: 1 562 560 zł; całkowita wartość inwestycji: 1 676 812 zł

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie wielofunkcyjnego, przenośnego systemu do nieinwazyjnej analizy struktury obiektu zabytkowego in-situ. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości nieinwazyjnego i bezkontaktowego badania obiektów zabytkowych w miejscu ich przechowywania. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziałów Sztuk Pięknych oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, przy udziale Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, a także jest popierana przez Instytut Archeologii UMK.

Inwestycja obejmuje zakup przenośnego dyfraktometru i spektrografu XRF-XRD HYDRA produkcji Bruker/X.G.LAB. Urządzenie to uzupełni możliwości badawcze przenośnego tomografu OCT tworząc unikalny instrument OCT/XRF/XRD zdolny to jednoczesnego określenia zarówno struktury fizycznej jak składu chemicznego (pierwiastkowego i cząsteczkowego) warstw przypowierzchniowych zabytku w sposób nieinwazyjny i miejscu jego przechowywania.