Ochrona danych osobowych
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Ochrona danych osobowych

 Ochrona danych osobowych

Tabela spisu adresów pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
Instrukcja dla osób przygotowujących dane do centralnej ewidencji administratorów oprogramowania.
Instrukcja dla osób prowadzących centralną ewidencję administratorów oprogramowania komputerów.
Wytyczne dla pracowników administracyjnych pracujących z systemem USOS.

W związku z zarządzeniem nr 124 Rektora z 10 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych powstał portal polityki bezpieczeństwa danych osobowych, na którym będą sukcesywnie publikowane informacje, zasady i procedury związane z ochroną danych osobowych. Aktualnie portal zawiera wspomniane wyżej zarządzenie 124/2010 wraz z załącznikami, które stanowią główną jego treść: samą politykę bezpieczeństwa jak również obowiązki i uprawnienia administratora bezpieczeństwa informacji.

Nie później niż do końca 2010 r. na portalu bezpieczeństwa zostanie opublikowana procedura udzielania i odwoływania upoważnień do zbiorów danych osobowych. Procedura wykorzystuje oprogramowanie, które pozwala na wygodne przygotowanie dokumentów upoważnień i zarządzanie tymi dokumentami przez wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w ochonę danych osobowych.

Ze względów techniczno-organizacyjnych rozpoczęcie eksploatacji systemu rozpocznie się od nowego roku.

Dotychczasowe zalecenie dotyczące udzielania upoważnień w systemie USOS nie powinno już być wykorzystywane.