Ochrona danych osobowych
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Ochrona danych osobowych

 Ochrona danych osobowych

Serwis informacyjny Inspektora Ochrony Danych


 

Standardowe klauzule informacyjne do stosowania przez pracowników Uniwersytetu:

1. Klauzula informacyjna do wiadomości mailowych.

2. Klauzula informacyjna do umów cywilno-prawnych.

3. Klauzula informacyjna związana ze stanem epidemicznym.

4. Klauzula informacyjna do stosowania przy organizacji konkursów.

5. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniach o nadanie tytułów naukowych.

6. Klauzula informacyjna związana ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

7. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniu nostryfikacyjnym. - wer. PL.

7. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniu nostryfikacyjnym. - wer. EN.

 

Przepisy prawa:

1. Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 - RODO.

2. Ustawa o ochronie danych osobowych.

3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia nr 2016/679.