Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ochrona danych osobowych

Serwis informacyjny Inspektora Ochrony Danych


 

Standardowe klauzule informacyjne do stosowania przez pracowników Uniwersytetu:

1. Klauzula informacyjna do wiadomości mailowych.

2. Klauzula informacyjna do umów cywilno-prawnych.

3. Klauzula informacyjna związana ze stanem epidemicznym.

4. Klauzula informacyjna do stosowania przy organizacji konkursów - wer. PL.

5. Klauzula informacyjna do stosowania przy organizacji konkursów - wer. EN.

6. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniach o nadanie stopni/tytułów naukowych.

7. Klauzula informacyjna związana ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

8. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniu nostryfikacyjnym - wer. PL.

9. Klauzula informacyjna do stosowania przy postępowaniu nostryfikacyjnym - wer. EN.

10. Klauzula informacyjna do stosowania przy kursach/szkoleniach - wer. PL.

11. Klauzula informacyjna do stosowania przy kursach/szkoleniach - wer. EN.

12. Klauzula informacyjna do stosowania przy nawiązywaniu kontaktu w przypadku prowadzenia badań naukowych.

13. Klauzula informacyjna związana z organizacją porad psychologicznych.

14. Klauzula informacyjna do stosowania w przypadku organizacji konferencji naukowych - wer. PL.

15. Klauzula informacyjna do stosowania w przypadku organizacji konferencji naukowych - wer. EN.

16. Klauzula informacyjna do stosowania w przypadku zawierania umów z podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi.

17. Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do celów związanych z tworzeniem materiałów dydaktycznych.

18. Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do celów związanych z wykorzystaniem danych do celów promocyjnych.

19. Klauzula informacyjna dla promotora doktoranta - wer. PL.

20. Klauzula informacyjna dla promotora doktoranta - wer. EN.

 

Przepisy prawa:

1. Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 - RODO.

2. Ustawa o ochronie danych osobowych.

3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia nr 2016/679.

 

Zalecenia dotyczące zajęć prowadzonych w formie zdalnej:

1. Zalecenia dla prowadzących zajęcia.