Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Wydział:
Rodzaj studiów:
Rok akademicki:
Termin rozpoczęcia:


NazwaWydziałCzas trwaniaTermin rozpoczęciaRodzaj studiów
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie Wydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie genderWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnejWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemyWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnegoWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnychWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania społecznością lokalną Wydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnymWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiegoWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacjiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)Wydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnejWydział Humanistyczny

Wydział Nauk Pedagogicznych
3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowościWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu „AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem: „WEALTH MANAGEMENT”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego Wydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych (przede wszystkim dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników administracji państwowej i samorządowej)Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy Wydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Wydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letni
Studia podyplomowe w zakresie biostatystykiWydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska Wydział Chemii2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wydział Chemii2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcychWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Humanistyczny
2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnychWydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowegoWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnychWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historiiWydział Nauk Historycznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie Wydział Nauk Historycznych3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej Wydział Farmaceutyczny3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej3 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogikiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letni
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II Wojny ŚwiatowejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkłoWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letni
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II Wojny ŚwiatowejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Toruniu)Wydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Pelplinie)Wydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcegoWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie projektowania i administracji serwisów wwwWydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacjiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie opiekuńczo-wychowawczejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)Wydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogikiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapiiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie genderWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznegoWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowościWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia społeczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie biostatystykiWydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnychWydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczyWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie etnologiiWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie Lean LogisticsWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznymWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowegoWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmuWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowegoWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Wydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia społeczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie biostatystykiWydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacjiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)Wydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogikiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapiiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmuWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym (realizowane w Toruniu i w Pelplinie)Wydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Pelplinie)Wydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Toruniu)Wydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie Lean LogisticsWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration” Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy Wydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w BiznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych XAMARIN)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych IOS)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych ANDROID)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie projektowania i administracji serwisów wwwWydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowegoWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie etnologiiWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapiiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennegoWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcegoWydział Humanistyczny2 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznejWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacjiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)Wydział Filozofii i Nauk Społecznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogikiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapiiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznejWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznejWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmuWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznejWydział Filozofii i Nauk Społecznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w PelplinieWydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w PelplinieWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczyWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w biznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja PŁOCKWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkłoWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie militariów z okresu I i II Wojny ŚwiatowejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART Wydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia techniczne
studia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapiiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w PelplinieWydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w PelplinieWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ToruńWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja on-lineWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Event ManagementWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkłoWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II Wojny ŚwiatowejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia artystyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualnąWydział Filozofii i Nauk Społecznych3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ONLINEWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ToruńWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Event Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w biznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania4 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowościWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższąWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w PelplinieWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w PelplinieWydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennegoWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcegoWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennegoWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnychWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w PelplinieWydział Teologiczny6 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w PelplinieWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Filozofii i Nauk Społecznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcegoWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logopediiWydział Humanistyczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr letnistudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym (Postgraduate Studies in Direct Taxation Under EU and International Law)Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowy
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ONLINEWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ToruńWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie „Event Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania4 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w biznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowościWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w ToruniuWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w PelplinieWydział Teologiczny6 semestrówsemestr letnistudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w PelplinieWydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie logopediiWydział Humanistyczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnychWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie podatków bezpośrednich prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym (Postgraduate Studies in Direct Taxation Under EU and International Law)Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej Wydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcegoWydział Humanistyczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie etnologiiWydział Humanistyczny2 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatriiWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkimWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w biznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowościWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ONLINEWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” – edycja ToruńWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie „Event Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania4 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie automatyki i robotykiWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennegoWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze