Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w procesach decyzyjnych. Przygotowują do pracy w działach finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych. Ukończenie studiów, jest jednym z wymaganych warunków uprawniających – zgodnie z obowiązującym prawem – do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent studiów podyplomowych WNEiZ otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Rodzaj kształcenia:

  • studia społeczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

dr Aleksander Zawadzki

Koszt studiów:

4800 PLN,
w dwóch ratach po 2400 PLN za każdy semestr,
w ratach miesięcznych – 600 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

Dodatkowe informacje:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomia oraz nauki o zarządzaniu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości, podpisane przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci studiów wyższych

Warunki kwalifikacji:

absolwenci studiów wyższych

Termin i miejsce składania dokumentów:

do końca września 2021
w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń,
pok. nr 42

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia odbywają się w: poniedziałki i wtorki, w godz. 15.30- 20.15
Miejsce odbywania zajęć:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
ul. Gagarina 13A.

III. Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
87 - 100 Toruń; ul. Gagarina 13a; tel. (56) 61-14-615; pok. nr 42
e-mail: chare@umk.pl