Podyplomowe - oferta
Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

Podyplomowe - oferta

Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

 Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Absolwent uzyskuje wiadomości z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Zyskuje wiedzę z zakresu teorii kultury, tradycyjnych kultur Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, współczesnych stosunków etnicznych, mniejszości etnicznych, narodowych itd. Uzyskuje także podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w dydaktyce szkolnej, animacji kultury i muzealnictwie oraz poznaje metody i techniki badawcze etnologii.

Rodzaj kształcenia:
  • studia humanistyczne
Czas trwania: 2 semestry
Kierownik studiów: dr Tomasz Kalniuk
Koszt studiów:

3360 zł (2 raty po 1680 zł)

Dodatkowe informacje:

https://www.wnh.umk.pl/kandydat/studia-podyplomowe

http://www.etnologia.umk.pl/index.php/studia-podyplomowe

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:

Przekazywane w trakcie zajęć wiedza i umiejętności adresowane są do: muzealników-pracowników muzeów regionalnych, etnograficznych i innych; nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania, dla których wiedza z zakresu etnologii jest potrzebna w pracy zawodowej (szczególnie prowadzących zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego; historii kultury, wiedzy o kulturze i społeczeństwie, geografii regionalnej, turystyce wewnątrzkrajowej i zagranicznej, edukacji międzykulturowej, mniejszości etnicznych itd.); animatorów kultury; pracowników instytucji kultury; pracowników instytucji o charakterze komercyjnym, których działania dotyczą kultury; pracowników instytucji państwowych, samorządowych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego regionu (folklor, sztuka, rękodzieło).

Warunki kwalifikacji:

Złożenie wymaganych dokumentów, kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Nabór na studia podyplomowe w zakresie etnologii trwa od 01.06.2019 do 15.09.2019
Wydział Nauk Historycznych UMK,
Collegium Humanisticum 
ul. Władysława Bojarskiego 1, pok. C.0.22
87-100 Toruń

Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
Pliki dla kandydata:
Dodatkowe informacje dla kandydata:

www.etnologia.umk.pl/index.php/studia-podyplomowe 

III. Kontakt

dr Dominika Dźwinel
Dziekanat Wydziału Humanistycznego 
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-19, p. 115
e-mail: d.dzwinel@umk.pl