COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki, copywriting w firmie wydawniczej) oraz technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie. Ważną część programu studiów stanowi blok zajęć z zakresu publikacji elektronicznych (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy publikacji). Słuchacze będą mogli odbyć praktyki w Wydawnictwie Naukowym UMK. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym zdobywa kwalifikacje związane z edytorstwem, niezbędne w wykonywaniu zawodów takich jak redaktor, korektor czy operator składu. Zdobyte podczas studiów umiejętności umożliwią absolwentowi znalezienie pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

Rodzaj kształcenia:
  • studia humanistyczne
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów podyplomowych: Program
Plan studiów podyplomowych: Plan
Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska
Koszt studiów:

Opłata jednorazowa: 3600 zł.,
Opłata semestralna: 1800 zł za każdy semestr.

Dodatkowe informacje:

http://www.edytorstwo.umk.pl/ 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, którzy poszukują pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

Warunki kwalifikacji:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

17 czerwca – 19 lipca 2019 r. i 2–30 września 2019 r.;
Sekretariat Instytutu Literatury Polskiej UMK,
ul. Fosa Staromiejska 3,
87-100 Toruń, pokój 121,
poniedziałek – piątek, godz. 10.00–14.00

Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Kierownik Studiów: dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska
e-mail: madom@umk.pl 

Sekretariat: mgr Justyna Jezierska
tel. (0 56) 611-35-35
e-mail: filpol@umk.pl