Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Absolwent uzyskuje podstawowe wiadomości z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Zyskuje wiedzę z zakresu teorii kultury, tradycyjnych kultur Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, współczesnych stosunków etnicznych, mniejszości etnicznych, narodowych itd. Uzyskuje także podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w dydaktyce szkolnej, animacji kultury i muzealnictwie oraz poznaje metody i techniki badawcze etnologii.

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Kierownik studiów:

dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK

Koszt studiów:

5000 PLN

Dodatkowe informacje:

https://www.human.umk.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-etnologii/rekrutacja/

 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr letni

Adresaci studiów podyplomowych:

animatorów kultury, muzealników, nauczycieli, pracowników instytucji państwowych, samorządowych, zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Warunki kwalifikacji:

złożenie wymaganych dokumentów; kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów:

do końca r. 2023;
mgr Ewa Król;
Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK,
ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 118B,
87-100 Toruń

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

30 miejsc

III. Kontakt

mgr Ewa Król,
Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK,
ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 118B, 87-100 Toruń;
tel./fax. +48 56 611-35-20;
e-mail: ewa.krol@umk.pl 
prof. Marcin Lisiecki,
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej,
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń;
e-mail: marlis@umk.pl