Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:

pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),

drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalnościach: teologia biblijna, teologia fundamentalna i dogmatyczna, teologia moralna i duchowości, teologia pastoralna.

Czas trwania: 4 semestry – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad lauream

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne

Czas trwania:

4 semestry

Kierownik studiów:

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

Koszt studiów:

Studia I stopnia –ad licentiam (I-IV semestr). Liczba godzin: 320.
Liczba semestrów: 4
semestr zimowy (I) 1 200 zł
semestr letni (II) 1 200 zł
semestr zimowy (III) 1 200 zł
semestr letni (IV) 1 200 zł


Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80.
Liczba semestrów: 2
semestr zimowy 1 200 zł
semestr letni 1 200 zł

Dodatkowe informacje:

www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 16 września 2019 r.
w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu,
ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy

Dodatkowe wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
  • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w czwartki)

III. Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl