Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki, copywriting w firmie wydawniczej) oraz technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie. Ważną część programu studiów stanowi blok zajęć z zakresu publikacji elektronicznych (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy publikacji). Uczestnicy będą mogli odbyć praktyki w Wydawnictwie Naukowym UMK. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie redakcyjno-wydawniczym zdobywa kwalifikacje związane z edytorstwem, niezbędne w wykonywaniu zawodów takich jak redaktor, korektor czy operator składu. Zdobyte podczas studiów umiejętności umożliwią absolwentowi znalezienie pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

Rodzaj kształcenia:

  • studia humanistyczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK

Koszt studiów:

Opłata jednorazowa: 3840 zł
Opłata semestralna: 1920 zł za każdy semestr

Dodatkowe informacje:

http://www.edytorstwo.umk.pl/

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, którzy poszukują pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

Warunki kwalifikacji:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1 czerwca–25 lipca 2023 r.
i 1–22 września 2023 r.;
Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK,
ul. Fosa Staromiejska 3,
87-100 Toruń, pokój 121.

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

III. Kontakt

Kierownik Studiów: dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
e-mail : madom@umk.pl 
Dziekanat: mgr Justyna Jezierska
tel. (0 56) 611-35-35
e-mail: justynaj@umk.pl;