Podyplomowe - oferta
Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

Podyplomowe - oferta

Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

 Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Celem jest przygotowanie Państwa do centralnego egzaminu dla tłumaczy przysięgłych, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w chwili obecnej kształcenie odbywa się w dwóch grupach: niemieckiej i angielskiej. Skupiamy się przede wszystkim na praktyce tłumaczeniowej, ograniczając teorię do niezbędnego minimum.
Oferujemy zajęcia warsztatowe w trzech blokach: ekonomicznym (teksty z zakresu prawa spółek i użytkowe teksty biznesowe, rachunkowość i finanse), prawniczym (teksty notarialne, sądowe, z zakresu prawa wspólnotowego) oraz ustnym (tłumaczenia konsekutywne, w technice liaison, z elementami szeptanki i tłumaczenia symultanicznego)

Rodzaj kształcenia:
  • studia humanistyczne
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów podyplomowych: Program
Plan studiów podyplomowych: Plan
Kierownik studiów: dr Edyta Grotek
Koszt studiów:

Opłata jednorazowa za całość – 5800,00 PLN;
możliwe opłaty w systemie semestralnym – 2900 PLN za I semestr, 2900,00 PLN za II semestr

Dodatkowe informacje:

www.fil.umk.pl/pskt 

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:

przyszli i obecni tłumacze przysięgli, pracownicy działów współpracy międzynarodowej, eksportu i importu; absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Warunki kwalifikacji:

prawidłowo złożone dokumenty

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 31 sierpnia 2019 r.
mgr Agnieszka Czyżewska
Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
Pliki dla kandydata:
Dodatkowe informacje dla kandydata:

Przyjmowanie są absolwenci każdych studiów pierwszego i drugiego stopnia, wymagana znajomość języka obcego na poziomie C1, niewymagany certyfikat potwierdzający.

III. Kontakt

edyta.grotek@umk.pl